top of page

Bongga alagad solemneng kasalang bayan

Ni Sonny Malate


San Jose Partido, Camarines Sur --- Arog kan enot na libreng kasalan kan nagtalikod na taon, an Kasalang Bayan 2024 kan nakaagin semana sa  banwaan na ini an liwat na nagin  bongga alagad solemne.


Ini sa pagmawot ni Alkalde Jerold B. Peña na mamantenir an solemnedad kan okasyon sa tahaw kan eleganteng actividad kun saen  pinagsaro an mga puso kan  magkapareha  na iguang  basbas kan   sacramento nin matrimonio.


Manonotaran na sa mga ginigibong traditional na kasalang bayan sa man-iba-ibang lugar,  nawawara an solemnidad kan okasyon  huli sa presencia asin  pakikisawsaw kan mga politico na  nagmamawot nin publicidad asin interes personal.


An okasyon na may temang: “A Journey of a Love and Lifetime Happiness” ginibo sa Archchdiocesan of Saint Joseph para sa mga magkapareha na parehong Catolico. An kasal pinangenotan ni Most Rev. Luisito A. Occiano, D.D.,  papalaogon na obispo kan Virac, Catanduanes.


Mientrastanto, an mga magpartner na iba an relihiyon ikinasal man sa sarong civil wedding ceremony sa oficina ni Alkalde Peña. Nagserbing mahiwas asin maadornong reception hall iyo an ikaduwang eskalon kan edificio municipal kan San Jose Partido.


Envez na mga politico an mayor na nag-atendir sa kasalan  asin sa reception hall, an nagin presente  iyo an mga ninong asin ninang, kapamilya, mga local na oficiales asin nagkakapirang bisita.


An mga padis na pigkasal  pigregalohan ni Alkalde Peña nin tigsararong sakong bagas asin tigrilimang kilong  karneng orig asin manok,  apwera pa sa mga souvenir items.


An pagdistribuer  kan mga ini ginibo sarong aldaw antes  kan kaaldawan kan mismong  kasalang bayan tanganing magin simple, dae makaribaraw sa eksena  asin mayong halong  publicidad pampolitica. 


An libreng Kasalang Bayan pinagmawot kan alkalde para sa mga magkapareha na mayong capacidad financial na boot nang maglaog sa sacramento nin matrimonio.  Pinaaprobetsar man kaini an  mga nag-live in na tanganing magin legal an pag-iiribaha nninda. Siring man, tanganing magin lehitimo an saindang mga aki.


An mga babayadan sa documentos sa pagkasal, singil sa simbahan asin handa sa reception hall an pig-asumer kan local na gobyerno sa paagi ni Alkalde Peña.


An alkalde sarong reliyosong lider kun kaya pinagmarhay niya na magpasairarom sa sacramento nin matrimonio an mga magkaparehang nagkakaminootan. Kada vez man na igua siyang pigkakasal sa civil wedding,  saiyang pig-aavisohan an mag-agom na magpakasal man giraray sa saindang simbahan na kinakabalihan.


Nanotaran an magayon asin naghitsurang  eleganteng reception hall na an mga adorno asin pagkakan pinagpreparar kan sarong may pangaran na caterer sa Partido Area.


Durante kan  piggigibo na  an pagheherasherasan nin arak, cake asin burak kan mga bagong kasalon, si Alkalde Peña asin an saiyang Primera Dama, si Ma’am Ying, an ladawan nin kaogmahan sa pagmasid sa mga pinagsararo an mga puso. Siring man an mga nag-atendir na nag-apreciar kan pangkagabsan na ceremonia.


Ini an orug pang binagayan kan  romantikong musica na dagdag kagayonan sa bongga alagad solemneng kasalang bayan.

Comments


bottom of page