top of page

Buhay Announcer
An mga gurangan sa radyo iguang pig aataman na kasabihan, kung sa English “ Once a broadcaster always a broadcaster” iyo ini an siguradong pag ooyonan ni radio icon Ernie Verdadero. Minsan akong inalok kan sakuyang maboot na panugangan si Tyo Badong Sales kan Barangay Carolina, na ako saiyang gagastusan basta mag kua ako nin kursong pagka abogacia ta gusto niya akong maging abogado. Deficil bayaan an radyo, kaya sabi ko sa mga aki ko, dai na kamo mag radyo ta gulpi samuya an nag gurang na pobre man giraray, afuera lang sa perang masuerteng announcer na naging magarbo an buhay, iguang masuerte sa pulitika, iguang masuerte sa negocio asin ang iba yaon na duman sa abroad kaiba an saindang familya. Kan dai pa uso an FM asin telebisyon, iyan kan mga dekada abot 90, asin an namamayagpag iyo an AM radio na sikat an drama, mga programang pang kyut ta tambak nin dedication asin request lalo na kun an surat hale pa sa hararayong bukid na minadorar nin kinse dias sa koreo. An mga announcer kaidto sa AM, garong mga artista kun sinda idolohon kan mga paradangog. Kan ako aki pa, asin saro pa man akong paradangog, grabe ako maghanga sa mga announcer na may magayon na boses, an sakuyang mga hinangaan iyo sinda Eddie Alanis, Sal Fortuno, Sal Orbon, Jun Lagrimas, Fiorel Salvo, Celso Baguio, Ernie Verdadero, Ric Diaz, Oscar Monteagudo, Henry Briguera, Badong Royales, Beth Ereola, Roy Torrecampo, Larry Brocales, Lina Paglinawan, Tony Betito, Noli Mapa, asin kadakol pang iba. Ninhuli sainda naging pangitorogan ko an maging radio announcer. 1981 kan mag apply akong announcer sa DZHN na an nag audition asin nag interview sakuya iyo si Irene Florenda Abragan na iyo an Program Director. Siya an tawo na nag akseptar sakuya tanganing maglaog sa radyo. Magayonon an stasyon asin oficina kan DZHN ta ini yaon sa mafreskong itaas kan supermarket. Sa sakuyang pag programa, sakuyang namatean an grabeng kaogmahan tuyong iguang nag aabot na surat hale sa sakuyang mga paradangog. An mga surat hale pa sa harayong lugar kan Partido Area, Ragay, Del Gallego, Tinambac, Polangui, Tabaco, maging sa laog mismo kan Naga. Parati na iguang laog nin cinco pesos an sobre ta gusto ninda, padarahan sinda nin sakuyang retrato ta gusto nindang mahiling an sakuyang lalawgon. An mga babaing nakaresibe kan sakuyang retrato, minasurat na pano pano nin pasasalamat asin kaogmahan, arog kan kaogmahan na sinda pig suratan nin sarong “artista”. Tano ta deficil bayaan an buhay sa radyo, kan dekada 90, kinua ako kan LGU Ragay sa paagi ni Mayor Lourdes Senar na mag Emcee sa Miss Ragay Beauty Pageant asin duman ko nahiling kun paano mag tiripon sa palibot ko an mga mag irina, maging misis o daraga para ako kuanan nin retrato. Pero namumundo man akong dai ko man lamang nagiromdoman an pangaran nin sarong lola na taga Maysalay Goa, na maski maluya na, ini nag titiyaga na mag biyahe pasiring sa radyo tangani sana akong mahiling personal asin duholan nin sarong basket na tanom niyang masapogon na kamote. Sabi niya sakuya , nagkukusog daa an saiyang buhay kun ako nadadangog sa radyo. Iguang mag agom na gurang, mga paraoma sa Barangay Patong Pamplona, na pirmeng kabitan pasiring sa estasyon tangani sanang darahan ako nin mga gulayon, pulutan asin manok, pero pinag hihidaw ko sinda ta mayo na akong bareta kung haen na sinda. Kung kutana pig saray ko an sinakong mga surat, magayon na hilingon an saindang mga rawit dawit asin mga pangaran pati na an mga address ninda sa harayong lugar, kutana magayon na sinda kumustahon ngonian na mga panahon. Aram ko mauyon sakuya si Ernie Verdadero, na an mga programa kaidto sa radyo, mayoria nagduduhol nin kaalingan sa mga pobreng familya, na maski nag kakara kara na an pila ta luma na, ini pinag tityagaan na pag dangogon. Maging an drama, tunay na pinag lilipingaw arog ni Eng-Eng, Roco ang Batang Bato, asin an mga pangirit sa entablado ni Andoy Pakoykoy asin an orihinal na Baretang Balisngag.

Comments


bottom of page