top of page

Bulong na bako man bulongHaros tolong magkasurunod na taon poon kan 2011, iribanan kami ni Radyoman Elmer Abad, Mr. Tindog, pag-atendir nin 3ng dakulang tiripon kan Kapisanan ng mga Broadcaster sa Pilipinas (KBP) sa manlaen-laen na parte kan nasyon.


An tema saro sana: ontokon an mga pabantulin sa radyo asin telebisyon tungkol sa food supplement asin alternative medicines. Poon sa Angeles City, Pampanga kun saen an naguin duenyo o host mi ni Elmer iyo an samuyang amigo si Abogado Ric Diaz, an regional director kaidto kan NBI duman na nagpa-ogma samo sa laog nin tolong banggi (kun nata, secret lang).


Yaraon si mga opisyales KBP nasyonal asin representantes kan KBP chapters hali sa manlaen-laen na provincias.


Seryoso an orolay dapit sa paglinig kan aire nin mga advertisements nin mga bulong na bako man palan bulong.


Nagka-oruyon an gabos na pagpuli sa kanya-kanyang lugar an mga radyo asin TV dai na mapadangog o mapahiling kan siring na mga pagiromdom.


Sunod sa Davao City an otro KBP National Convention, an tema iyo man giraray, an mga delegados haros iyo man giraray sa pangengenot kan mga VIPs kan KBP.


Kan panahon na idto si Inday Sara Duterte iyo an mayora kan pinakadakulang ciudad nin huli kan kahiwasan sa enterong kinaban sakop pati an tuktok kan Mt. Apo. An pinakahalangkaw na bukid sa enterong Pilipinas.


An saiyang Vice iyo an saiya man sanang ama na si ex-Mayor Digong na bantugan duman na naglilibot sa manlaen-laen na distrito kan ciudad na gamit an saiyang “big-bike”, kun banggi nagtataxi-driver pa siya sa pagtabang sa mga awtoridad sa paghanap kan mga kriminal.


Idto an panahon na naguin bantugan si Inday Sara kan buntulon niya an sarong Sheriff na nagpagaba nin mga harong huli sa demolition order na para ki mayora dai dapat asin dai napapanahon.


Sa Davao bantugan man an mga Ampatuan, mayaman asin puderoso na may apat na mala-palasyong mansyon sa palibot kan dakulang ciudad. Garo mga tourist spots ta pigdadalaw nin dakul na mga turista.


An mga Ampatuan man an mga hadi sa kalye pero mayong panama kun yaon si Duterte.


Tolong banggi kaming pig-entertain, bako lang kami ni Elmer kundi iba pang mga delegados sa convention haling Bikol: pinakakan, pina-inom, pina-orogma pa. An mga Bikolanong hosts o duenyo iyo sinda Pete Narvaez asin Rocky Fornillos, mga Atenistang taga- Naga na duman na naka-iristar asin nagrayaman sa Davao.


An estorya samo tungkol sa mga Duterte lalo na si Digong na padangat na marhay kan mga tao duman bilang alkade nin haros 20 anyos kan Davao City. Padaba siyang marhay kan mga tao ta barang an saiyang presencya maski saen, nagkakakan maski sa mga turo-turo nin maski ano sanang panira.


An mas importante para sainda iyo ta napalayas an mga NPA, nawara an pigtatakutan na Alsa Masa saka namantenir an tunay na paz y orden. Mayong nagngangata-ngata na magsabat sainda sa politika ta anas man sanang daraog.


Sa ikatolong dakulang tiripon kan KBP duman na sa Cebu City. An topic iyo man giraray.


An narisa mi ni Elmer duman sa Cebu, an mga tao dai nagtataram nin Tagalog, kun bakong Cebuano, English. An rason ninda ta kan mag-abot si Magellan duman mayo pa nin Tagalog.


Sa pagtaram kan alkalde sa atubangan kan tiripon kan mga delegados kan KBP na hali sa man-iba-ibang parte kan Pilipinas ginamit niya an linguaheng Cebuano na may halong English. Bahala man kamong mag-intindi. Marhay kaming mga Bikolano ta haros magka-aguid an satong tataramon kesa sa sainda palibhasa taraid an Bikol asin Bisaya.


Kun banggi kami ni Elmer naglilibot sana sa mga darakulang malls duman nag-window shopping asin nagbakal ni dikit na souvenir items.


Sa ikatolong beses an topic kun pano mapondo an mga advertisements kan mga food supplements asin alternative medicines ta bako daang propesyonal an pakagibo asin makulog sa talingang dangugon.


An katapusan pati kan mga pagiromdom kaskason an pagsabi na an produktong ini bako man na bulong. Pero tano ta pinapabakal sa mga botika?


Ngonyan pakatapos nin haros sampulong taon, an aire sa enterong Pilipinas pano-pano man giraray nin food supplements asin alternative medicines. Hapot: Ano na KBP asin Community Advisory Board ta tinutugutan an siring?

Comentários


bottom of page