top of page

BURAOTTigsik ko si Lolo saka si Lola

Dawa an buhok maputi na

Pagkamoot dayaday, liputok pa

An ibahan forever, siram sana!


Tigsik ko an panahon na malipoton

Dae tabi masupog magkarigos, Idol

Tibaad mag-alisngaw saimong parong

Maantod, maampot, maalsom!


Tigsik ko man an daragang gurang

Aroaldaw na sanang nasa simbahan

Sa bungog na santo sige an pag-arang

An mga mata nagpipirawpitaw!


Tigsik ko pa po ining damulag

Luwayluway sana an paglakad

Pahiyadhiyad kan saiyang piad

Pigpaparalangaw na an lugad!


Tigsik ko an Barangay Taraka 

Sinakyada kan musingon na Agta

Gabos nakabirigla, natulala

Odto na, gabos pa nakatihaya!


Tigsik ko an tawong buraot

An mga gibo gabos raot

Tira sanang tira, daeng supog

Dakolon sa saiya badtrip, sugrot!


Comments


bottom of page