top of page

CADENA DE AMORTIgsik ko an turog na masa

Kinargahan nin pulvora

Luminobag, nag-alsa

Nagparakpatak, nagrebenta!


Tigsik ko an banwaan ni Juan

Nagpaparahanap nin Superman

An nagbutwa nakaparibaraw

Ano siya, kakampi o kalaban?


Tigsik ko si Uncle Sam, si Juan

Kaito pa, mag-amigong hilaw

Pinaonan nin dolyar si Juan

Nasiod, si Juan naleogan!


Tigsik ko an Aldaw kan Obrero

Nag-init an daghan, an sentido

Nagdaguldol, kikilat, nagkalayo

Panggang na daga, nagin impiyerno!


Tigsik ko an patakot sa uma

Nakabantay, banggi hasta mag-aga

Parakit an gubing, bulwat an mata

May agilang nakatugdon sa abaga!


Tigsik  ko an cadena de amor

Ibinala sa puro kan kanyon

Puminutok, puminurak, mahamoton

An nakaparong gabos nakahuyom!


Comments


bottom of page