top of page

CALVARIO PARAISOTigsik ko si Conde Condenado

Sarong isinumpang espiritu

Dawa saen makaabot sa mundo

Pugot an payo kan sadiring anino!


Tigsik ko si Bibiana Dabiana

Sa durulaan sobra an gana

Mayo pong panapsi sa lamesa

Nanagin matambok na balyena!


Tigsik ko si Kikoy Paloypakoy

An braso tunglay, malulumoy

Nasalisi kan among an agom

Nagparaulmong, nagparadayuyoy!


Tigsik ko si Itoy Pilitoy

An bola pigparadribol

An tuhod nagkuruykoy

Aw ta buminutog an sipon!


Tigsik an politicong milagroso

May pidaypiday na cartada ocho

Pig-check-in sa may Magsaysay Avenue

Nagramuramo nin Santo Rosario!


Tigsik ko si Calvario Paraiso

Anas dusa an namatean sa mundo

Kan natamaan an jackpot sa lotto

Nagkiraykisay, derecho ki San Pedro!


Comentarios


bottom of page