top of page

Camhi 74-75Maogmang pag giromdomon an nakaaging pag iribahan nin mga escuela sa haiskul sagkod an saindang mga padangat na teachers. Arog kan School Year 74-75 sa CSNHS na dai nanggad malilingawan an mga magagayon na aktibidad asin kaklase. Nagigiromdoman an mga teachers arog ninda Mrs. Milagros Reyes (math ), Mrs. Grace Panes (English) Robert Fresnido (Physics), Mrs. Mila Francia (Ret. Judge, History) Mrs. Novio (Geometry), Mrs. Rosa Perez (Algebra), Mrs. Coronado (Music), Mrs. Corazon Aldaba (Pilipino), Miss Laguerta (Math), Miss Ces (English), Mrs. Ortega (Social Studies), Mrs. Dizon (Pilipino), Mrs. Pasco (Social Studies), Miss Cervantes (Science) Mr. Fuentebella (Spanish), Mr. Pilapil (Practical Arts), Mr. Catura, Mr. Asis, Mr. Gaspar/Mr. Betito (CAT) Mr. Garchitorena, Mrs. Lorico (Science) Mrs. Nicolas, Mrs. Brizuela (Pilipino) , Mrs. Cortez (sister of Nene Pordesimo), Ross Delgado (Arts) asin kadakol pang iba. Kan panahon na idto, an Camhi, kadakol nin poon nin Acacia na iyo an nagtataong limpoy tanganing mafresko an kapalibotan na iyo an nagtataong kaogmahan sa mga escuela mantang sinda nagpapahingalo tuyong recess. Dai man nalilingawan an mga popular sa campus kaya sinda naging honor sa graduation arog ninda: Valedictorian (Marian LLagas), Salutatorian (Ma. Belen Villa Ignacio), Honorable Mentions: Renee Villareal, Susana Gavino, Marietta Bombais, Sylvia Tablizo, Carlos Dizon, Nerissa Narido, Gina Ibio, asin iba pa. Dai nanggad malilingawan an inaapod na Campus Beauty sa persona ni Arlene Bongat tubong Balaton Lagonoy. Sigun sa estorya ni Ben Perez, si Arlene lalong nag niningning sa kagayonan ta ini malinigon magsulot nin uniporme ta an palda magayonon an pagka plantsa. An saro man sa nagpasikat sa batch iyo an gayon nin tindog asin tibay na baton na si Belen Olivera (California) siya pig hahangaan sa panahon nin Penafrancia kun igua nin parada. An banda asin mga majorettes yaon sa pag tukdo ni Mr. Abano. Ang ibang batchmates na successful sa USA iyo sinda Ma. Cyril Ros, Tita Piano, Cynthia Estrella, Chris Sicam, Ben Perez, asin dakul pang iba. Nagigiromdoman an mga pangaran sa campus sinda: Acelita Casili, Alda Susan, Ambe Malapo, Baby Pillogo, Bernardita Florenda, Cielos Aellisia, Flor Zarsozo (Iowa USA), Don Penolio, Ed del Puerto, Edita Bulao, Elvira Orolfo, Ena Movale asin iba pa. Special mention si Elizabeth Libutan, na kan kami magkaklase, nahihiling saiya an pagiging ordinaryong pobreng escuela pero nanginginotan sa klase sagkod naging Professor sa CBSUA. Hinahanap kan grupo an “buta’ na si Jose Gabito na marhay sa klase asin solo sanang nag bibiyahe sagkod magtapos asin nakakapag biyahe pasiring sa Manila balik Bicol. Si Arlene Arlante saro sa nagtaong onra sa Camhi ta siya an pigpapadarang singing contestant sa Bicol Meet ta igua siyang magayon na boses. Nagigiromdoman sinda Fe Javier, Forster Quizon, Gilbert Madera, Jose Relleve, Lee Calumag, Leony Ronquillo, Lily Vargas, Loida Lucero, Luzviminda Nava, Marivic Sanchez, Matet Rosales, Melito Abejero, Myrna Reforsado, Naidy Ros, Virginia de los Martirez (Germany), Nancy Golpe, Noema Veracruz, Juan Alden (UK), Noli Franci, Olivia Morino, Victor Brazal (with big farm in Pacol), Oscar Moreno , Paulo Quizon, asin iba pa.


Dai ko na magiromdoman kun papano ako nakapasar sa CAT mantang mayo ako nin pambakal nin uniporme, alagad an CAT kaidto saro sa aktibong grupo na naglalaban sa Penafrancia Fiesta. An nagigiromdoman na mga CAT officers iyo sinda Eleodoro Orbita, Nestor Panes, Felicisimo Francisco, Cabalquinto, Salvador Sayson, Vicente Garchitorena, Valentino Joson, Andres Diez, Magpantay, Cabiles, Sonia Amaro, Mario Calayca, Baby Motos, asin iba pa. Maski mapagal, maogma an Vivouac maski Bangui na nagpuruli. Digdi nagpoon an pagpa kakan nin libreng Nutriban, sarong masustancia asin masiram na tinapay na timplado sa America. Digdi man nauso an NCEE na orogmahon an matitibay sa klase ta sa testing pa sana sinda nakakaguno nan in 90%. Saro sa magayon na lugar sa Camhi iyo an grandstand ta ini mapresko libre pa an pag dalan sa mga nagdadaralagan na mga atleta arog ni “Antonieta” na mantang graceful maghiro an mga takyag asin piad, ini marikason magdalagan. Yaon man an mga bikolano baseball player na nag papraktis sa oval. Sinda an nagpasikt sa bicol sa kawat na baseball na an mga coaches iyo si Mr. Calayca asin Mr. Pekto Borja (Tinambac). Nagigiromdoman sinda: Precil Evangelista, Rachel Caballero, Ray Colorado, Rebecca Sardalla, Rellie Aluzan, Roberto Aduana, Roel Benosa (paborito ni Mrs Dizon ta nagdadara nin retrato ni Nora Aunor), Rosalina Francisco, Rosemarie Abordo, Sylvia Banes, Tess Marana, Wilma Pena, Alberto Mariano (Netherlands), asin iba pa. Siisay daw sa mga ini, an naka bulitlit na kan parakit, maalikabok asin mahibogon na Dictionary sa itaas kan Gabaldon building. Mahihiling man digdid an ladawan ni Tomas Arejola, ta siya an nag padreno para ikaag sa Naga an Camarines Sur High School. Si Tomas Arejola nakapag agom ki Mercedes na iyo an pig kuanan kan pangaran na Mercedes sa Camarines Norte. An Camhi iyo an kadukot kataid kan Colegio de Sta Isabel ta an mga nag gagarden sa may likuran kan Pasig building, iyo an ka ire-estorya kan mga colehiala na yaon sa balyong kudal. Sinda an mga escuela na poros lakaw, dai naglulunad sa tricycle ta deficil an kwarta, kuntento sinda sa snaks na mahamison na banana cue. Uso kaidot an mga kantang Without You, Father and Son asin iba pa. An pinaka maogmang oras sa Camhi, iyo an alas 4 nin hapon tuyong Viernes, ta iyo ini an ultimong oras ta madali na magpurulian para sa weekends.

Comments


bottom of page