top of page

Cinderilla sa Maogmang LugarSa aldao nin eleksyon, kadakul an naoogma, kadakol, an pig nenerbiyos asin kadakol an maiinit an payo. Sa bisperas kan eleksyon kadakol an napupuyat, sa paghalat sa gilid kan tinampo ta nag aabang sa mga tawong lipod na may bitbit nin mga sobren na saindang ipapa modmod karibay an sagradong bagay na an apod hawig sa delikadong parte nin lalaki. Kaidto, nauso an pagbariwas nin plastic bag nin grocery items sa bisperas kan eleksyon, alagad dara kan pagka omoy sa pancit, sardinas, spaghetti, asin karne norte, mas gusto na kan mga parahalat na sobre an itao ta an laog kaini kun bakong P1,000 o tolong doble pa. Naisip ko, sa pagluwas kan isyung ini, kainitan na gayo kan kampanya sa eleksiyon asin deficil nang mahunaan kita na nagkakampanya, kaya mas pinili kong ikaag digdi an estorya na mapahingaw sa payo kan init nin pulitika. Makonsuelo an buhay kan mga kadaragahan na miembros kan KCML, Kapisanan ng mga Cinderilla sa Maogmang Lugar na inot na namukna perang taon antes kan Covid 19. Saro sa may maogmang experiencia iyo si Alias Miss White Cellphone na sa pagtungtong sa Naga para magtrabaho sa harong nin mayaman na Doktor ini tolos pinag araan kan saiyang mga amiga sa saindang baryo ta sa mga pinapadarang retrato sa facebook, nahiling sa saiya an pagbago nin kolor kan kublit na dati ini medyo nagkikintab sa kaitoman, naging malinaw an kolor kaini tanda na ini dai naiinitan nin saldang. Si Miss White Cellphone na assign sa Children Watch Department sa harong kan Doctor, asin paminsan minsan pinag aasign man siya sa Washing Machine Operation kun nagpuli sa naki fiesta an para laba. Bakong suba suba an maglaog sa KCML ta igua sindang pig aagihan na “initiation” arog baga kan pag sakay sa escalator kan Emall na dai mapugol sa gilid, sakat-baba sa escalator nin limang beses sagkod na dai pig sisigtar kan guardia. Sa pag dakul kan miembros kan Cinderilla, naglipat sinda sa SM, duman pig tetesting kun kaya nindang magsakay sa escalator na mayong pig pupugilan solamente cellphone. An gabos na miembros asin oficiales, nagkakaigua nin meeting tuyong Domingo alas 3 nin hapon sa Plaza Rizal. An pinag oorolayan iyo an tungkol sa tamang pagtrabaho sa laog kan harong arog kan bawal an magpugol nin cellphone sa oras na nagbabantay kan mga omboy, bawal an cellphone sa oras nin pagpa andar kan washing machine asin an pinaka bawal an magpara paki istoryahan sa mga para paadjak na yaon sa luwas kan gate. Masuerte si Miss White Cellphone ta maboot si Kuya asin si Ate, ta an mga ini tunay na makatao, maboot asin bakong kuripot ta garo man lang siya miembro kan familya ta kasabay sa pagkakan asin pagturog. Am deficil sa mga Cinderilla kun sinda mapaduman sa masakreng among ta dai pig papasabay sa pagkakan asin iba an panifa, kung an mga among nagkakakan nin fried chicken, an Cinderilla langka ang panira, pag sawa na sa gulay na langka, ogob ang kasangle. Sa pagtama kan Covid 19, naging deficil an buhay kan mga Cinderilla, nakakadamay sa lockdown, dai makaluwas, dai maka pasyar sa Plaza kun kaya, naisipan ni Miss White Cellphone na sunudon an pangapodan kan saiyang mga magurang sa baryo na magpuli ta an saindang lugar dai bistado si Covid 19. Sa pagpuli ni Miss White Cellphone duman niya nasumpungan si Bernard an saiyang boyfriend sa baryo na nagtiaga sa saiyang pagbuelta. Maski may pandemya sa Naga, maski saro mayong tinamaan nin Covid sa saindang baryo kun kaya buelong nag negocio si Cinderilla asin an saiyang agom na si Bernard, sinda an nag aasikaso kan mahiwas na maisan asin marigosohan kan saindang magurang. Mayaman palan sa baryo si Miss White Cellphone kaya dai na menester pang magtrabaho sa Naga, mas maogma an buhay, masagana kun an saindang kabukiran dai nanggad pag bayaan ta yaon diyan an tunay na kayamanan.

Comments


bottom of page