top of page

CompleañoPakalihis nin sobrang 7ng dekada sa ibabaw kan kinaban ngonyan ko lang natanto na an celebrasyon palan nin compleaṅo orog na an mga birthday parties bako man palan mahalaga sa buhay nin tao.


An pagpasalamat sa dagdag na taon sa satuyang buhay kun iisipon nag-aabante an satuyang edad pasiring sa kagadanan ta an sarong taong nabubuhay siertong magagadan.


Dapat daw i-celebrar an birthday? Kuta na iyo huli ta nadagdagan an edad na dapat ipasalamat sa Mahal na Diyos.


Sa ibong na lado, an sarong taon na dagdag sa edad pasiring na sa pagtalikod sa kinaban.


Pero an mag-edad nin labing 70 sabi ngani kan sakuyang amigo na si Jun Poncia kun sa basketball harani na sa last quarter an kawat na pwedeng mangana o madaog. Pero an sigurado matatapos an kawat.


An tao pagnamundag sa ibabaw nin kinaban sierto y siguro maabot an panahon juven pa o may edad na matalikod ta matalikod sa kinaban.


Ako sa Nobyembre 7 na 74 anyos na.


Ogma ako ta nakaabot sa siring an sakuyang edad mantang kadakul nang nguhod ko pang enot nang nagtaralikod.


Naguiguiromduman ko pati kan mag-abot ako sa bilog na 70 anyos pig-surpresa ako kan mga aki na mag-celebrar nin birthday sa sarong hotel sa Naga na sinda an nagplano ako dai nag-aaram.


Kan darahon ako kan sakong tugang sa sarong hotel nabigla ako kan mahiling ko an mga kaklase ko sa elementarya na yaraon duman nakaveriste pati.


Yaraon man an mga batchmates ko sa high school asin kadakul na kapipinsanan.


Tanganing mapa-ogma ako may mga nagtararam nin pag-omaw, may nagkaranta, may mga maku-apong nagbarayle, asin nagka-igwa nin biglaan na auditorium.


Duman ko na-iskramentar na dawa halipot sana an buhay pero kun dakul kang amigos y amigas minalawig ini asin maogma kun dakul ka man napa-ogma.


Si aki kong nasa Canada nag-apod tanganing magpa-abot nin mensahe sa mga yaraon duman. Nagpaabot kan pasasalamat kan kooperasyon kan mga presente sa okasyon.


Sabi kan mga kaklase ko sa high school asin sa elementarya kan panahon dai uso an birthday, minasimba sana asin nabakal nin coke asin siopao. Mayo pa ngani nin pansit o bihon na sinasabing pampalawig sa buhay.


Ngonyan an birthday celebration pano-pano na nin negosyo para sa mga hotel asin para guibo nin cake, caterings asin kun anu-ano pang mga gastusan na kun oogkoron mayo man nin kamanungdanan.


Sa sakuyang masunod na compleaṅo 74 na ako asin ta an sakong plano magsimba sana bilang pasasalamat sa Mahal na Diyos na pinalawig an sakuyang buhay sagkod sa mga oras na ini.


Sabi ko sa mga kaklase o kaamistades na kun mabisita sinda sako sa harong magdara na lang sinda nin kanya-kanyang balon o kakanon o an pig-aapod na potlock tanganing samuyang pagsaluhan.


Simple sana ta gururang na. Tama na an iristoryahan sa pag-guiromdom sa mga naka-agui lalo na kan mga saradit pa kami asin mga estudyante.


Mag-orogma asin imbitado man pati si mga agom na binayaan kan mga kaklaseng nagtaralikod na.


Haros kabanga na kan mga kaklase an marayo na ta nagtaralikod na sa kinaban.


Memorya na sana ninda an samuyang pigtutungkusan asin dai nungka sinda malilingawan.


Sa parte tang buruhay pa, mag-orogma sana kita mientras na may hinangos pa.


Happy Birthday to me asin sa mga kasarabay ko sa siring na petsa.


Si King Charles kan Inglatera kaidad ko namundag sa kaparehong taon kan 1948, kaparehong bulan na Nobyembre asin mantang ako petsa 7, si King Charles petsa 14. Matua pa ako sa hade ning sarong semana.


Sa kinaban palan na ini mag-pobre o mayaman, simple o puderoso, hade o simpleng ciudadano gabos kita namundag na sierto y segurado matalikod sa kinaban.


Kun buhay pa mag-ogma asin tangarig makahulugan an buhay magtabang sa kapwa asin magwaras nin kaogmahan.

Comments


bottom of page