top of page

CSNHS 74 Golden AnniversarySa otro taon 2024, sa General Alumni Homecoming kan Camarines Sur National High School (CSNHS) an samuyang Batch 74 iyo an macelebrar kan Golden Anniversary. Tama an mga kasabihan na an panahon marikas na nag hihiro, dai ta lang namalisyahan, 50 taon na palan an naka agi kan ako mag graduar sa CSNHS kan taon 1974. Gustong balikan asin i-istorya an mga panahon na pig gigiromdom ko asin pig huhuna-huna an kadificilan na ako maka entra sa High School dara kan pagtios. Sa paghigda sa pagka Bangui na tiripon an 8 magturugang, na an pig uusar na ilawan iyo an gasera, mga ilawan na ginagamitan nin kerosene ta dai kami angay na magpatakod nin koryente kan Bicol Electric. Iyo idto an mga momento na sakuyang pig mamati-mati na imposible an mag tungtong sa High School ta dai kaya an gastos sa tuition, uniporme, libro, asin allowance ta an sakuyang Ama pa ekstra ekstra nin trabaho sa RCA ( Rice and Corn Administration) asin an sakuyang Ina solamente mag asikaso sa 8 aki asin minsan nag aakseptar nin pag laba nin gubing sa Familya ni Tya Nena Pasilaban na iguang harog sa Ateneo Avenue harani sa Naga Parochial School. Minsan sagana an samuyang buhay sa panahon nin Penafrancia Fiesta ta kadakol an nagpapabuno nin orig sa sakuyang Ama asin kaming mga aking lalaki iyo an katabang sa pag buno nin orig. Natatandaan ko an mga familya na samuyang pig dadayo para magbuno kan saindang ataman na orig, arog kan Familya Ledesma sa Dayangang, Familya Accompaniado sa Villa Sorabella, Mr. Ramon Tan kan Mabulo (ama ni Madam Olive Tan Clemente, maysadiri ngonian kan famosong La Herencia Comida Restaurant), Alcarioto Family sa Arana, Resuena Family sa Bagong Lipunan, Galan Family sa P. Diaz, asin kadakol pa nin ibang familya. Sa pag buno nin orig, sigurado an kuarta asin igua pa nin libreng karne kaya an samuyang fiesta sagana sa luto nin karne. Ogmahon an samuyang mga bisita na mga paryentes kan sakuyang ina hale duman sa Calolbon Catanduanes. An mag sulot nin uniporme nin pantalon sa pag escuela sa Camhi dakula nang kadificilan sa pobreng aki arog Sakuya ta an sakuyang mga bado kadaklan pig lumaan kan mga amigong familya asin kataraid sa Barrio. Iyo idto an mga panahon na pig papangitorogan ko an mag escuela sa CSNHS asin ako makapag tapos nin sekondarya ta iyo iyan an educational requirement tanganing an sarong lalaki makapag trabaho nin Janitor sa Oficina, makalaog sa Army, o bagaman ma-call-up sa US Navy. Pero tama an kasabihan kan mga gurang, sagkod na igua ika nin pangitorogan an gabos nangyayari, mala ta sa otro taon 2024, cincuentang taon na an nakaagi kan ako magpugol nin diploma kan CSNHS. Sa pag organisar ni Arlene Bongat Barias ( Batch President ) na mabilog an Batch 74, duman ko naisihan na mayoria kan sakuyang mga kaklase, kapareho ko an mga inagihan ta sinda hale man sa pagtios alagad kinaya na matapos an 4 na taon na pag escuela sa maogmang escuelahan kan CSNHS. Kadakol sa mga miembro kan CSNHS Batch 74 an nagka iguang marhay na buhay ta sinda nakapag tapos sa college, nagka iguang marhay na familya asin mga aki na yaon sa marhay na estado. Ngonian, orgolyoso an samuyang grupo na Andaman an samuyang golden anniversary ta iguang mga kaklase na mapuruli hale sa America, UK, Germany, Manila asin sa iba pang lugar. An dati na mga escuela na mayo nganin nin kuarta o allowance sa aro-aldao, mga escuela na nag babaklay sa tahaw kan uma maka abot sana sa haiskul, iguang nasg sasakay nin baroto arog kan biyahe hale sa Libmanan, Gainza, Balaton North Coastal asin an naglalakaw papuli sa Milaog, asin Minalabac. Saro bright student mi iyo si Elizabeth, naglalakaw sa malaboy asin madiklom na daslan kaidto kan Siembre sa Bombon. Ngonian si Elizabeth, nagretiro como Professor sa bistadong Universadad, asin igua nin mga aki na Professional. Si Victor na haros dai makalaog sa CAT ta mayo nin pambakal nin patig na uniporme, ngonian iguang mga akin a CPA, Navy Official asin mga Manager nin Oficina, pera lang sinda sa mga naghingua na makatongtong sa CSNHS tanganing magka igua nin disenteng trabaho. Sa pag romdom kan samuyang mga agi agi sa Camhi, pig mawot ni President Arlene, na sa samuyang liwat na pagtiripon sa 2024, an Samuyang Batch 74, ma extender nin sarong tabang sa escuelahan sa porma nin donasyon na siguradong papakinabangan kan mga pobreng escuela sa Camarines Sur National High School. An pinaka importante iyo na kami liwat nagtitiripon ngonian na kadaklan mga Senior Citizens, sa liderator kan maboot, intelehente na lider sa persona ni Arlene Bongat Barias, maogma kaming nag titiripon como mag “turugang” may pagmakulog sa lambang saro tanganing maging makahulugan asin makolor an buhay. Mabuhay an maabot na Golden Anniversary kan CSNHS Batch 74.

Comentários


bottom of page