top of page

Cuadro de Alas Sa Kantong PutikonDai ko nanggad naisipan na sa halawig na panahon na pinag uusar sa irestoryahan, asin isinusurat sa mga bareta sa radyo asin peryodiko an Kantong Putikon, igua palan idto nin apat na harigi na iyo an mga inot na actor kan gamutan nang tambayan nin taga medya. Durante kan ginibong Family Hour kan OK FM kan nakaaging sabadong bangui, naging bisita kan programa iyo si Mr. Joe Dialogo, na sa edad na 86, kayang-kaya pa ni Joe an magtukad sa tolong eskalon na edificio ka OK FM na yaon sa kanto kan Magsaysay asin Mc. Mariano Village. Sa samuyang isyotyahan, napadalagan an samuyang topic sa Kantong Putikon, na aram kan mga Bicolano na ini, iyo an kapehan sa New England Restaurant na kaidto yaon sa kanto kan Calle Evangelista asin Heneral Luna. Duman ko naaraman na an mga sikat na personalidad sa Kantong Putikon iyo sinda Joe Dialogo, (Labor Leader, New Labor Arbitrator, NCMB/Region 5., NBI Director Tony Carpio, Ret. RTC Judge Fred Rosero asin Architect Pablo Tordilla. Sa apat na orihinal na harigi kan Kantong Putikon, solamente si Joe na sana an nabubuhay pa asin makusog pang nagtatrabaho komo Labor Leader asin ini may kamusog pang tuhod na maglakaw lakaw sa Centro. Dai niya man sigurado kun siisay pa sa mga aktibo kaidto sa New England an nabubuhay pa ta mayo na siyang bareta sa mg aini. Saro sa nasambitan na makusog pa iyo si Edcel Salvo na iguang harong sa banwaan nin Tigaon asin an saro pa iyo si Tyo Louie Ortega na may magayon na harong sa Lomeda. An makonsuelo sa Kantong Putikon kaidtong mga taon 60 sagkod 70, iyo an morodahan kun dai nagkaka irintiendehan sa debate ta uso na kaidto an may kinakampihan na mga pulitiko, an diringkilan mina abot pa sa saindang mga programa sa radyo kinaagahan. An baransagan sa radyo asin peryodiko nag iitok sa mga isyu nin pang tsatsansing, pang lapag nin daraga sa ba’sog nin paroyan, mga paratudok, na an boot sabihon mag hagad nin kwarta sa mga Engineer, Pulitiko, asin Kontratista. Kan masuya na si Insik na may sadiri kan New England, ipinasara kaini an saiyang kapehan ta lugi sa arkila, mayong benta ta an mga “Putikon” mayo man nin kwartang pambakal nin kape ta sige sana an paki higop nin barako sa mga nag aarabot na Pulitiko asin mga taga Obras Publicas. Mas nag roro an kamugtakan sa Kantong Putikon, ta maski idtong medya-medya na mayo man nin kolum sa dyaryo asin mayo man nin programa sa radyo, iyo logod an makusog sa Kape asin Pancit. Minsan natuyaw pa sa radyo an mga para paki kape asin mirindal sa New England, ta apuera sa kape, grabe pa sinda mag hamil nin siopao, ta ultimong an papel na naka ta’pel sa irarom kan siopao, an pig sasapa pa na huna mo gutom na sawa. Kan mag sierado an New England, pinurbaran kan perang “Putikon” an mag tambay sa piot na lamesa kan Naga Garden na bistado kaidto sa Mami asin toasted siopao na an puesto yaon sana man sa may kanto kan Evangelista asin Elias Angeles, Dai ini naghaloy sagkod na sakyadahon ninda an Mister Donut asin duman na luhay luhay na nagluya an mga parakakan ta pirme na sanang okopado kan perang taga media na haros maghapon naka tugdon sa balcony kan Mister Donut. Gusto man kutanang sakyadahon an Dunkin Donut sa SM kaya lang pirmeng okopado nin mga taga banco asin mga taga Manila. Pig testing man an kakanan nin bibingka, kaya lang dai kaya ang ribok nin turogtugan sa Activity Center kan SM. Pero an dai aram kan kadaklan, na kan taon 1963, si Tya Elena, gurangan na paratienda nin Bicol Mail sa kanto, kaidto daraga pa siya, naka hiling siya nin kalag nin sarong aking babae sa itaas kan Kantong Putikon. Si Tya Elena iyo an pig susugo kan may sadiri kan New England na magsaray kan mga gamit pasiring sa itaas sa tongod kan Kantong Putikon asin duman niya nahiling an kalag nin maputi na aking babae na sa laog kan maati na bodega, ini nakatukaw sa gilid asin pig ngingiritan siya. Dai nanggad nadiskubre kun sain hale an aking babae ta an kwarto sarong abandonadong lugar kan New England. Sigun sa gurang sa Centro, an kalag hale sa aki nin mga kastila na inot nag istar sa Heneral Luna.

Comments


bottom of page