top of page

DARAGANG BURARA’Tigsik ko an daragang lansadera

Minapailawod, minapairaya

Banggi, kun saensaen nagrarampa

Nagbutog an tulak, naungmanan daa!


Tigsik ko an bayeng nagtataririk an bool

Makulog sa mata, mahiro sa telon

Sa mga soltero, sobrang maherakon

Minatirik an mata, minaalulong!


Tigsik ko an babayeng mahisdol

Feeling magayon pero gatak an bool

Daeng ontok an pagkibolkibol

Nakatangdol, an tulak buminukol!


Tigsik ko man an mag-inang baka

An ngabil gatok, mapulapula

Sinuag kan torong boaboa

An lugad nguminanga, marara!


Tigsik ko an magatol kong madihon

Nakikawat nin kalayo sa sakong padihon

Nahiling kan lorong pasiwayon

Nakabuklos an bumberong maturognon!


Tigsik ko po an daragang burara

Agang amay nasa may bintana

Mayong huraw an pagburabura

Dae nakapanuklay, ramog nin muta!

Comments


bottom of page