top of page

Daragang Magayon sa San JoseMagayon na daraga sa San Jose, dai nanggad nalilingawan nin sarong taga media na haros hapon-hapon nagsasapa nin donut asin nag susop-sop nin kape sa tambayan kan Donut Lie . An Donut Lie iyo an bagong pangaran kan natutunaw nang Kantong Putikon. Ini makukua sa Mister Donut Café sa pagka laog sana sa SM, digdi sa Ciudad nin Naga. Sigun sa paliwanag ni Mr. Joe Dialogo, kaipuhan nang ribayan an pangaran kan Kantong Putikon, ta an mga istambay na peryodista, pulitiko, mga taga radio, bako man talagang mga putikon, kundi mga makonsuelo sana man kun magbutas nin mga tataramon sa katuyuhan na mag orogma asin mahale an stress sa buhay lalo na kan panahon nin pandemya. An Kantong Putikong, nagpoon kan mga taon 60 sa New England Restaurant na yaon sa kanto kan Gen. Luna asin Evangelista sa centro kan Naga. An tawong pinag gikanan kan tataramon na Kantong Putikon iyo si depuntong Pidong Tria, sarong batikanong komentarista sa radio. Haros an mga orihinal na personalidades sa Kantong Putikon, nagpa aram na sa kinaban asin an saros sa nagkakaperang orihinal iyo si Mr. Joe Dialogo. Siya mismo an nagdeklara dai pa sana nahahaloy na an Mister Donut Café aapodon nang Donut Lie, ini harayo sa tataramon na Kantong Putikon. Sarong ejemplo na dai gabos manonongod sa pulitika an pinag oorolayan iyo an istorya nin sarong taga media, an istorya iyo an tungkol sa sarong daraga na taga San Jose duman sa Partido. An taga medya na ngonian igua nang maogmang familya asin may magayon na misis, dai nanggad nalilingaw ki Libra Girl, sarong sadit na daraga arog ni Nora Aunor, morenang pinay, halaba an buhok, asin may lawas na hawig sa kalaban kan Pepsi Cola. Maski ngani dai niya napangagom si Libra Girl, pero ini kontribuer sa saiyang buhay nin labi-labing kasiraman na haros sa pelikula sana solamenteng madadalan. Mayong madaog ki Libra Girl kun magneto nin kagayonan an pag oorolayan ta ini iguang matang hawig sa Agila, na maisog maka turohok alagad mantang naghahaloy pasiring sa kasiraman an saimong mamamtean ta an mala agilang mata ni Libra Girl, nakokonberter sa malumbay na mata arog ni Santa Maria. Garong gamgam si Libra Girl ta, an lalaking magsakat sa saindang balkonahe tanganing mag elosyon, tolos pig papadangogan nin kantang kundiman, an kanta iyo idtong may leriko na “ Mabuti pa noong kita’y di pa minamahal, ang buhay ko ay kay saya at di nalulumbay”. Bako lang iyan, mantang si Mr. Media Man, labo-labo an boladas ta grabe an gama-gama na maguno an kasimbagan asin maging “atabs” si Libra Girl nagtugon sa mga tugang na ngohod na magsu’nad nin kamote, para la’bunan asin magkodkod nin niyog na igua nin asukar na 99 ta duman idodotdot an kamote para ipahamil sa bisitang taga Media. An boot sabihon, ata’ magayon na si Libra Girl, ini marhay man istemar nin bisita ta libre an pamirindal nin kamote. Magayon maging agom an daragang taga San Jose, kaya lang deficil ining makua ta kadakol nin karibal na hale sa man iba ibang banwaan sa Camarines Sur. Afuera sa kagayonan ni Libra Girl, an dai malilingawan ni Media Boy, iyo an malinigon na harong ni Libra Girl. Arog kan kantang, “ An Harong Mi” gibo sana sa tiklad, kawayan asin kahoy, an ilaw gasera, an mga tawo maboboot magpoon sa magurang, mga tugang asin mga pinsan, tunay na maogmang magpasyar sa familya ni Libra Girl ta malambing maki istorya, may libreng pakakan, asin may malinig na harong igua pa nin kundiman. An solamenteng dahilan kaya dai sinda nagka dagusan ni Libra Girl, ta haros ralabot na an pitaka ni Media Boy sa kakalunad sa JC liner Balikan sa Naga City pasiring sa San Jose. Deficil man nanggad mag elosyon sas harayo ta rugado ka sa plete lalo na kun sadit sana man an allowance na itinatao sa Radyo. An solamenteng konsolasyon para ki Media Boy, iyo an bulawan na memorya ni Libra Girl. Asin sa mga momentong ini saiyang naroromdoman, saiyang minamawot na kutana dai lamang nasayang idtong siring na kagayonan. Kagayonan na sigutang nababanaag pa maski ngani siya saro nang Lola na napapalibotan nin mga makuapo sa tuhod.

Comments


bottom of page