top of page

Deuterium?Sa mga ciudades asin poblaciones kan Pilipinas orog na sa Metro Manila, Cebu City, Iloilo City,Cagayan de Oro City,Davao City, Baguio City etcetera magaya-gayang paghilingon an kadakul-dakol na kotse asin awto na nagdadaralagan asin ta mahibog na marhay an trapiko sa kalsada. Masibot nang marhay an mga Pilipino.


Salamat sa pagbarato kan presyo kan mga awto ta an mga ordinaryong namamanwaan nakakabakal na asin nakakasaderi na nin mga lulunadan. Maski saradit na empleyado kan gobyerno asin pribadong sektor.


Anas-anas pating barago asin makikintab. Maski arabala an biyahe aro-aldaw huli sa magabat na trapiko maoogma an mga tao, sige an rereklamo ta mahal an krudo. Apuera kan mga awto asin mga truck, mga pampasaherong bus asin natatada pang mga lumang jeepney, pahingurag na an mga motorsiklo na maski mga babae nagpapadalagan. Nadagdagan pa kan dakul na e-trike na pigcha-charge na lang sa electricidad.


Totoong nagbababa an konsumo nin krudo asin gasolina na iyo an kawsa kan polusyon asin maating duros na nasasagap kan mga tao. Sa ibong na lado man an mga sikad-sikad na mga padyak nariribayan na kan mga pampasaherong e-trike na bako nang maribok an andar arog kan tricycle pero kulang na sa ehersisyo kan mga para padyak.


Grabe na an pigbago kan lifestyle kan mga Pilipino bako lang sa Kamaynilaan kundi sa mga provincia. Pero quidaw kamo ta apuera kan pig-aapod na asenso asin edukasyon kan kadakul na kaakian pero pobre man guiraray an Pilipinas? 3rd World bakong arog kan America na 1st World, industriyalisado na an kadakul-dakol na pabrika na iyo an nagbubuga kan maating duros sa palibot kan kinaban.


Apuera kan mga condominium, mansion, darakulang harong asin magagayon na apartments fuerte na an estada kan kadakul na mga Pilipino.


Kitang mga Pinoy na pobre asin tios kun uugkuron an mga Kano asin mga Europeo mas mayaman sato nin sobra sa 50% huli na lang sa halangkaw na valor kan saindang kuarta kun ekukumparar sa satong piso.


Iyan siguro an dahilan kun tano ta milyones na kahimanwa ta an lakop na nagtatrabaho maski sa ibang parte kan kinaban arog kan Sudan na maribok ngonyan.


An nagpapa-angat sa ekonomiya kan Pilipinas iyo an mga kwartang padara kan mga OFWs na inaabot bilyones o trilyones pesos taon-taon.


Alagad sige lang kita sakripisyo, sige sana an trabaho, hanapbuhay en preparasyon kan satuyang futuro lalo na kan mga kaakian.


Magtaranom kita nin kakanon asin iba pang produktong agrikultura tanganing dae kita magkagurutom magkaigwa man nin El Niήo o La Niήa.


Dae na kita magpara-arangkat nin bagas, tubo, asukar, sibuyas asin iba pa na iyo an lalong nagpapatios kan mga kasaraditan na mga Pilipino nan aka-estar sa mga ciudades.


Halion ta an pagka-ara sa kalidad nin pagbuhay kan America, Canada, Australia asin iba pang asensadong nasyones kan kinaban.


Kayod lang kita ta maogma man baga an buhay digdi sato. Harani sa Diyos, bakong mapungaw asin an mga tao sige an ngirisi asin huruyom maski ano pang sabihon kan iba.


An Pilipinas man guiraray an may pinaka-dakul na isla mala ta labing 7mil gabos magpoon isla kan Luzon asin kadakul pang isla poon Batanes sagkod Tawi-Tawi.


An mga Pilipino maogma an desposisyon, may sense of humor, may sense of rumor pa. Dakul pating Marites asin Marisol.


Maski mayo pang krudo o gasolina na nadidiskobre sa irarom kan satuyang kadagaan asin kadagatan pero kun totoo an bareta na igwang deuterium sa irarom kan kadagaan kan Mindanao na ini daa dae mauubos sagkod nuarin pa man maski maubos an petrolyo asin gasolina kan America asin Rusya.


Maabot an panahon na tibaad lamang an Pilipinas iyo an maguin pinaka-mayaman sa enterong kinaban.


An Pilipinas pig-aaragawan kan mga poderosong nasyones arog kan Tsina asin America dahil sa kamugtakan kan satuyang mapa na natatanga kan mga mahihiwas na kadagatan na pig-aaguihan kan mga barko asin iba pang klase nin transportasyon na nagdadara kan mga produktong pangnegosyo kan mga mayayaman na nasyones ngonyan.


Nasisirip na an diit na kaliwanagan kan asenso kan Pilipinas sa tahaw kan pagtios niyato ngonyan.


Comments


bottom of page