top of page

Digo, singer sa AvenidaSi Digo, bikolano, may halangkaw na pangitorogan, an maging singer sa nag iitok na plaka tanganing madangog sa radyo arog ni Victor Wood. Dai na kinaya ni Digo an kapagalan sa pagpara paki ani sa uma ni Gurang Bastian, kuripot, na sa gulping ani, solamente an share iyo an inaapod na walo-walo, ini an sarong lata-lata (inaapod kaidto na bubble gum) para sa nag ani, sa kada walong lata nin malinig na paroy. Deficil an mayong sadiring uma, sakripisyo an maki-ani, harayo an hakot kan pig ani, pwedeng matuka nin halas sa basug, kun makunot pang ginikon arog kan C4 gulping gutang an nag kukurit sa book kan samingkil (maragsa na bikol sa bitis). Maski ngani pulis an saiyang ama, an ina, paratienda nin kandila sa Katedral, kadakol magturugang, tios man giraray, kaya panira sa aro-aldao kun bakong kiniskis na sangkaka, kinudkod na niyog o mga purutol-putol na tenapa na nababakal sa centro nin atado, barato. Kun masulong an kandila, masiram an panira, ini ang mainit na sabaw kan Royco. Kutana, yaon sinda sa America ta naging gerilya an Ama ni Digo, alagad dai nag aser sa Embassy an saiyang grupo na inaapod Dasmag (peke daa), ginuno sa tataramon kan mga amerikano na Jusmag. Sarong aldao, baktot an paper bag nin mga gubing, lunad sa PNR para mag Adventure sa Manila, iyan si Digo, bikolano, may halangkaw na pangitorogan. Sa marhay na gurit nin palad, nadiskubre an malagting na boses nin digo na hawig ki Eddie P. asin Edgar M., ta magayon ining magkanta kan Memories of our Dreams, Two Lovely Flores, My Pledge of Love, etc., Mga taon 70 naging mainstay si Digo sa mga Night Club sa Avenida, asin duman na nag lataw an pangaran na Mr. Blue Boy, alias ni Digo ta ini pirmeng naka sulot nin trubinais na kolor azul. Nagsikat si Mr. Blue Boy sa mga showbiz news sa Liwayway asin Bulaklak ta nagdukut ini sa kasikatan ni Kapitan Rey de la Cruz. Dara kan kasikatan, sagana sa kwarta, kinugos ni digo an tataramon kan mga nasusuyang gurang ini an..rakorak digdi, rakorak duman (arak an pig aalimugmog) Afuera sa rakorak, nabangkag sa karera nin kabayo sa Santa Ana, sagkod na padikit dikit na naubos an kwarta, pinahale sa istaran sa Sampaloc, nagsara an mga night club sa Avenida ta pinabuelo an LRT, asin an dating malagting na boses naribayan nin lagong asin piyok. Nagbalik sa bikol, naging singer sa mga bilaran na iguang karaoke pero solamente salabat asin maligaya an tandan. Pero maski siring, dai nahale ki Digo an pagiging maboot, maogmahon na tawo, daing kumpromeso, asin relihiyoso ta ini pirmeng yaon sa may pintuan kan simbahan, nagtitinda nin kandila sa panahon nin fiesta, asin nagdadayo sa mga banwaan sa pag tienda nin mga key holder. Mayong pagbasul si Digo, ta maski mayong kwarta, maogmahon an mag istar sa kabikolan, an saiyang dagang tinubuan


An sakuyang experiencia sa pag adventure sa Manila, iyo an nahiling ko kaidtong kagayonan kan Luneta. Sa pagkahapon, an mga familya nagtitiripon tipon sa Luneta, may darang kakanon, nagdadangog kan tugtog nin malinaw na sound system asin naghihiling kan magayon na fountain show. Dai pa kaidto uso an Marijuana asin Shabu, asin solamente an pinag lilikayan iyo an holdap asin mandurukot. Nahiling ko an Manila kan mayo pa an LRT, kaya magayonon mag agi sa halabaon na Taft Avenue.


Si Ben, bikolano, nag adventure sa Manila, binayaan an pag shine nin sapatos sa Plaza Rizal na an mga parokyano iyo an mga empleyado kan Kapitolyo Probinsyal (now Puregold). Premirong pag balik Bikol, saro siyang ahente nin Plaka kan Alpha asin Vicor, naging guapo, sputing, naka boots, Long-sleeves, harayo sa dating hitsura na ala Max Alvarado ta ini garo ng si Jun Aristorenas. Gulpi an nag bilib, kaya anas gusto mag adventure sa Manila. Kan 1976, premiro kong larga sa Manila, nag tugon si Ama ko na mag duman sa Apartment ni Ben sa La Loma, Quezon City ta ipapasyar ako sa Manila Zoo asin Luneta. Sa pag hanap ko sa ki Ben, hale ako sa Grace Park. binagtas ko an La Loma Cemetery, sa Laog, nahiling ko an dakul na pantyong kataid an mga harong, tindahan, bilyaran, na huna mo sarong normal na barangay. An lugar ni Ben yaon sa mga kalye na an pangaran iyo an mga bukid sa Bikol arog kan Isarog, Bulusan, Mayon, asin Iriga. Si Ben naghahalat sakuya sa laog kan saiyang Apartment kuno na gibo sa pig tarapal-tapal na lawanit asin sim, mayong pangodtohan ta pig inot pa an rakorak, solamente serbisa an yaon sa la mesa. Sa pag olay-olay me, dikit-dikit sige an hagad kwarta pambakal serbisa, aabuton ng banggi poros serbisa an pig ra-rara ni Ben, ubos an sakuyang kwarta na balon hale sa sueldo ni Papa sa NARIC (NFA) sa Tabaco. Dara kan naubos an kwarta sa bulsa, naistranded ako sa Quiapo dai maka-antos sa Lourdes, Pasay. Iyan an adventure ni Ben, Bikolano, nawara an kasikatan asin an pagiging sputing ta na bangkag sa Arak. Maski gurano da aka dunong asin higos nin sarong tawo, mayong marhay na aabuton an buhay kun ika igwang bisyo.


Commenti


bottom of page