top of page

DigongBako sa pag-omaw kundi mapungaw na sa laog nin anom na taon na si Presidente Digong Duterte nasa Malacaṅang totoo bakong disenteng magtaram pero maconsuelo asin tadom sa laman.


Palibhasa aki nin Presidente asin nag-eskwela sa abroad si BBM malumanay magtaram, hababa pa an tono.


An paluwason na Presidente na halawig na naguin mayor sa Davao maconsuelo kun magdiskurso, direkta asin prangka.


Kaya sagkod matapos an saiyang turno popular si Duterte, nakapagana pa nin aki na maguin Bise-Presidente ta an saiyang sinasabi intindido kan saradit na tao, an lenguahe simple maski may mga halong muda asin pagtabuga sa mga kalaban sa politika.


Pero an saiyang pagtabuga maconsuelong pagdangugon, nakakapangisi medyo malaswa pero bakong bastos.


Iyan an gusto kan milyones na mga Pilipino. Kun sabagay an diskurso na gamit an sinublian na tataramon arog kan English orog na kun sinurat nin iba ( speech writer) dai nungka minatadom bako lang sa hutok kundi sa puso kan mga namamanwaan.


Primerong Presidente kan Pilipinas na taga-Mindanao, dating alkalde sana, bakong gradwado sa U.P o Ateneo o La Salle, pitong taong sa high school, an mga marka 75 sana ero-elaga pa ngani na dai maka-examine sa bar ta na-imbuelto sa gulo, habo nganing magkandidato para presidente kun dai pinirit asin nagpakaralbo pa an saiyang mga siguedores pati an aking si Sara tanganing magdalagan sana bilang Presidente kan nasyon Pilipinas.


Maski kan nagkakandidato na puro kantyaw an inabot kan saiyang mga kalaban arog ki dating Senador Mar Roxas.


Nangako pa na kun magka-igwa nin gulo sa West Philippine Sea ma jet ski siya pasiring duman tanganing atubangon an mga singkit. Dai man nagkatotoo pero nag-ngirisi lang an mga tao.


Sa estorya kan politika sa nasyon poon Independence Day kan 1946, si Duterte lang an Presidente na halangkawon an rating sa survey dai nagbaba sa 60 porsiento asin popular sa gabos na rehiyon kan nasyon pati Metro Manila, popular sa mga OFWs asin pigsasaluduhan kan mga lideres kan ibang nasyones arog ni Presidente Trumph kan Amerika asin kadakul pang iba.


Siya lang an Presidente kan Pilipinas na igwa nin pig-aapod na independent foreign policy, mayong kaiwal, mayong kasupsupan ngaragngag kundi gabos amigo asin barkada sana.


Ini lang an Presidente na dai nagsaludo sa Amerika, pero naki-amigo sa Presidente kan Russia asin sa lider kan Tsina.


Habo siyang makipag-giyera maski kiisay pa man lalo na sa Tsina ta aram niya na an sadit-sadit na nasyon na Pilipinas daing ganahan sa pinaka-dakulang nasyon sa kinaban na saro sa pinaka-asensado an ekonomiya.


Mala sa giyera entre kan Russia asin Ukraine nyutral siya, mayong kinakampihan nangangadie lang na dai man lugod mag-garamitan nin armas nuclear ta baka bako lang marunot an enterong kinaban kundi matunaw an bilog na mundo.


Sa nangyaring pandemya huli kan virus kan Covid 19 maski nagka-utang-utang an gobyerno Pilipino pero naisalbar niya an satuyang populasyon sa lagduan na kagadanan maski dakul an nawaran nin trabaho asin naglugmok an ekonomiya o an pagbuhay kan tao.


An mga Bikolano palibhasa mga maki Diyos, relihiyoso asin liputok an debosyon ki Inang Nuestra Seṅora de Peṅafrancia anggot kuta sa may rapsak na lenguahe nin sarong Presidente.


Mainit pa an saindang dugo ki Digong ta bilang Presidente an saiyang Bise sarong Bikolana sa persona ni Leni Robredo.


Makusugon si Robredo sa Bikol pero palibhasa didikit an botante kan rehiyon kun ikukumparar sa Mindanao, sa Kabisayaan, sa Metro Manila, Central Luzon asin Ilokandia an nanggana kan naka-aguing eleksyon para presidente iyo an kalaban ni Leni na aki pa kadtong depuntong Ferdinand Edralin Marcos na nagdeklara nin Martial Law kan dekada 70.


Pero damot si mayoriya na tinao ki BBM kaya dai nanggana si Leni.


Nanggana pa an saiyang aki na si Sara na iyo an katandem ni BBM.


Gana kaya si saiyang paglansar nin giyera kontra droga maski anggot an mga kakampi kan Human Rights orog na duman sa Amerika asin Europa. Gulping adik an nagkagaradan pati mga drug lords asin mga politiko na imbuelto sa illegal na negosyo na pinagbabawal na bulong.


Totoo dai pa natapos an rehabilitasyon kan perocaril sa Bikol o PNR pero may asigurasyon na bilyones de pesos na utang sa Tsina tanganing magdalagan an tren sa Bikol.


Matalikod si Digong tanganing itao an rienda kan gobyerno ki BBM na estable an ekonomiya maski ngani may mga utang na babayaran huli kan paglugmok kan ekonomiya dara kan pandemya pero marhay an record kan gobyerno Pilipino sa mata kan mga pankinaban na banko arog kan World Bank asin International Monetary Fund.


Resulta: An pinunan ni Digong ipapadagos ni Bongbong katabang si Inday Sara.

Commentaires


bottom of page