top of page

Dinastia kan mga Villa, Fuente, dai pa nagagaba

Sa laog na nin nagkaperang decada, magpapadagos an political dynasty kan mga Villafuerte asin Fuentebella mantang tinapos na kan Rinconada district an dinastia kan mga Alfelor.


Sa pinapaluwas na resulta kan pirilian sa Camarines Sur pinatos kan mga Villafuerte an resulta kan eleksyon lokal sa cargong gobernador ginana ni Luigi Villafuerte sa partial results nakakua nin 492,082 na boto contra sa nag-iika duwa na si dating Majority Floor Leader Rolando ‘‘Nonoy’’ Andaya, Jr. kan premir distrito na nakakua nin 416,105 na boto asin an paluwason na Gobernador Migz Villafuerte (9 na taon sa puesto), candidatong congresista sa 5th district kan CSur partial results nakakua nin 153,852 na boto dinaog niya si Alcalde Madel Alfelor na paluwason nang alcalde kan Ciudad nin Iriga nakakua nin 101,944 na boto. Mientras na hinobaan nang puesto si re-electionistang Vokal Ruperto Alfelor kan ika-limang distrito.


An mga Alfelor nagpuon ki dipuntong gobernador Felix Alfelor Sr., antes kan pagdeclara nin martial law kan 1972, an saindang aki na sinda Atty. Boboy asin Atty. Nancing parejong naging congresista kan Rinconada district. Dinaog man an nagcacandidatong alcalde kan Ciudad nin Iriga, Nonokoy Alfelor.


An mga Villafuerte nagpoon na magkapot nin poder sa Capitolio Provincial sa paagi ni dipuntong gobernador Luis R. Villafuerte, ama ni Cong. LRay Villafuerte. Si LRV natapos an tolong termino bilang gobernador asin nagribay sa saiya an saiyang aki, Cong LRay na nakatolong termino bilang gobernador.


An ama ninda Migz asin Luigi, Congresista LRay Villafuerte na patolo nang termino bilang representante kan segundo distrito sa partial results nakakua nin 111,743 na boto contra sa saiyang kalaban na dai man nagpara-kampanya, Ronie Abasola – nakakua nin 30,324


Sa ika-apat na distrito (Partido district), si Congresista Arnie Fuentebell sa partial results nakakua nin 132,310 na boto contra ki Antonio Chavez na nakakua sana nin 933,457 na boto. An saiyang tugang Chique, ganador liwat bilang alcalde kan Tigaon asin si Jovy, liwat ganador bilang alcalde kan Sagñay, Camarines Sur.


Labi na sa sangaatos na taon nagdadanay sa politica an familia Fuentebella sa Partido district.


Sa premir distrito nagpuon ki dipuntong Congresista Rolando Andaya, Sr., nagribay sa saiya si Atty. Nonoy Andaya, Jr. na nagcandidatong gobernador alagad sa partial results dinaog siya ni Louigi Villafuerte maging an tugang ni Atty. Andaya, Maribel Andaya nagdalagan sa cargong congresista sa premir distrito sa partial resulta nakakua nin 57,704 dinaog man kan saindang pinsan na si Hori Horibata sa boto 51,263.


An mga partial results na iyan hale sa Comelec Transparency Media Server.


An Comelec saka PNP sa Camarines Sur parejong nagpahayag na heneralmente naging matuninong an nagtapos na national asin local elections. (dpa)


Si Congresista Gabby Bordado (sa tahaw) kan tercer distrito kan Camarines Sur pigproclamar na kan Mayo 10, 2022 kan Provincial Board of Canvassers matapos ganahon an resulta kan eleksyon na nakalamang nin maabot sa 88,980 mil na boto contra sa nag-iika duwa na si SND.


bottom of page