top of page

Drawing ko ki Abraham LincolnMinsan nag sasagi sa isipan ko kung sain duman sa Estados Unidos de America naka display an sakuyang “Obra Maestra”, ini an sakuyang drawing na portrait ni 16th US President Abrahan Lincoln ( nagi siyang Presidente kan America poon 1861 sagkod na Magadan sa asasinasyon kan taon 1865, Wikipedia). An portrait na idto ni Lincoln, ginibo ko sa paagi nin barare na pedaso nin “color” na pig uusar sa elementarya, dai ako nag usar nin canvas o papel ta dai mayo akong pambakal kundi pig drawing ko idto sa kwadradong pedaso nin lawanit asin sakuyang ipinako sa samuyang balkon. An harong mi, na ladawan nin kapobrehan ta idto gibo sa tabla an atubangan pero an kusina gibo sa tiklad, asin ini nakatindog sa katubigan kun kaya sarong halabang tuytuyan o tulay an agihan hale sa tinampo pasiring sa samuyang harong. Sarong aldao, mga amay na parte kan dekada 70, duwang amerikano na mga misyonero kan Jesus Christ of Latter Day Saints, o mas bisto sa apod na Mormons an nagbisita sa samuyang harong asin tolos na nahiling an portrait ni Abraham Lincoln na yaon sa samuyang balkon. Sa kaogmahan na kami pasyaran nin mga amerikano, maogmang pig atubang kan samuyang familya an mga misyoneros, asin an premirong pig hapot samuya iyo an tungkol sa sakuyang drawing ki Lincoln, kung bisto mi daa an yaon sa drawing? Asin kun ano ta importante samuya si Abraham Lincoln? Maski ako joven pa, igua na akong paghanga ki Lincoln kaya ngani pig drawing ko siya, an saro sa pig hangaan ko saiya iyo an pag salvar niya sa mga uripon duman sa America asin an pag konsidera saiya na sarong Herwe, na pig hawig ko ki Dr. Jose Rizal para sa Pilipinas. Pig bawal niya ang slavery ta habo ni Lincoln na iguang pig aapi duman sa America. An duwang Americano, nakiulay sa samuyang Ina, na gusto daa nindang darahon sa Estados Unidos an portrait ni Abraham Lincoln karibay nin sarong Biblia kan Mormons. Gabos kami medyo nag ngalas asin napapangisi ta an portrait bakong malinig ta ini gibo sa medyo luma na lawanit kaya sinabi mi sa mga Americano na makasupog na darahon sa America an bako man magayon na portrait ta ini ngani may labot pa nin paku ta isinabit sa lanob kan samuyang balkon. Sa pagkalihis nin mga aldao, naka resibe kami nin informacion na an sakuyang “ Obra Maestra” pig dara man nanggad kan mga misyonero pabalik sa America ta duman daa idedisplay para patotoohan na iguang sarong pobreng familia sa Pilipinas na nag oorgolyo sa saindang balbas saradong Lider. Haros limang dekada na an nakalihis, mayo na kaming pagka isi kun sain naka display an sakuyang drawing ki Abraham Lincoln, na siguradong ma momo’tan na masdan asin basahon an literatura kaidto na nagsasabing, “ini drawing nin sarong aki sa Nacion kan Pilipinas na naghanga sa sarong Presidente kan America. An siring na mga arte o drawing, maski gurano ka gayon o ordinaryo basta iguang magayon na istorya, ini nagiging magayon sa mga tawong mahilig sa mga drawing o paintings. Nag mamawot ako na, sana sagkod sa pig susurat ko an istoryang ini, an simple asin pobre kong drawing, naka display sain man na lugar duman sa America.

コメント


bottom of page