top of page

Dugo! Dulot ko para saimo!Kan Mayo 16, 2022, an CASURECO DOS, sa pakikipagtabangan sa Bicol Medical Center – Blood Bank and Transfusion Services asin CASURECO II Employees Labor Union (CASEMLU), nagkondusir nin Mobile Blood Donation na ginibo sa CASURECO II Covered Court. An nasambit na aktibidad tigpartisiparan kan CASURECO II Employees, On-the-Job Trainees, Security Guards, Utility Personnel asin mga Member-Consumer-Owners. Huli po kaini, kita nakatipon kita nin 51 bags (450cc per bag) nin dugo hale sa satuyang mga donors.


An CASURECO II Board and Management boot po magpaabot kan odok sa boot na pasasalamat sa gabos na donors asin sa mga nagtarabang para sa matrayumpong pagkondusir kan nasambit na aktibidad na ginibo sa tahaw kan inaagihan ta na pandemya. Lugod an grasya nin Mahal na Diyos mapasatuya gabos.


DIOS MABALOS PO.

Comments


bottom of page