top of page

Duwang Gurang Nag Rambol sa SugalanHarayo kun ikukumparar an pastime kan mga senyores kaidtong decada 50 asin kan presenting panahon. Mayo na akong naagihan na harong na nagtitiripon an mga gurang asin nagkakawat nin baraha kan Entre Cuatro ta an mga nagkaka idad na ngonian na panahon, naoogma na mag pasyar sa mga Mall asin magdalan nin libreng sine na minsan pang naging kontrobersya ninhuli ta iguang mga senyores an nagpapasayaw sa laog kan sinehan asin nakaka perwisyo sa ibang nagsisine. Ta kung dai kutana nagka igua nin pandemya, igwa nin suhestyon na antes magpoon an sine, igua munang makurahaw sa may telon na nagsasabing, an ibang mga gurang na medyo nali’ sa modernong sinehan dapat magtukaw sanang toltol sa tukawan asin dai magpara buhat-buhat tanganing magpara libot-libot ta naghahanap nin mga kabisto o mga ka batchmate sa Camhi. Gustong ipagbawal an pag sangat kan mga bitis sa handigan kan yaon sa inotan asin ipag papangalad pa an pagpara istorya sa kataid na an topic iyo an sunod na eksena kaya palan ta nadalan na kaini an pasale. Kan ako aki pa, nauuso kaidto an mga harong na igua nin balkonahe ta digdi pig gigibo an sugal na Entre Cuatro. Para sakuya masiramon an magmiron o magdalan nin Entre Cuatro ta an mga nagsusurugal na mga kagugurangan, igua nin kasabay na orolay sa “history” arog kan sinda naki gierra sa mga hapones asin an mga babae, nagkukua nin sagmaw sa baraks kan mga hapones. Kun sinda omoy na sa pag istorya, nakukuntento na sana sinda sa pag patanog kan saindang mga nguso na huna mo tanog nin violin na nagtutugtog nin makapungawon na musika. An maogma sa Entre Cuatro kun iguang nagkukurahaw nin “Pulitana” sarong pagdeklara na siya an nanggagana sa sugal. Pero naka sa’ngab ako nin tsismis sa Entre Cuatro, ini an sarambayan kan mga babae asin lalaki durante kan pagtapos kan WW2. An iba sa mga gurang na nagsusurugal naging “kulasisi” kan sinda mga joven pa mala ta nabulitlitan an isyo na ini entre ninda Inggo vs. Bernal. Si Inggo halangkaw alagad maniwang na buratsero, mantang si Bernal hababa medyo porosog pero bakong maliksi maghiro ta an lawas kaini sagom nin Gin o Syoktong. Sa tahaw kan Entre Cuatro, nagungkat an saindang sarambayan kun kaya nagresulta sa “rambol”. Sarapakan asin horombalan an nangyari na an gamit iyo an kuadro na pig uusar sa pag taiz nin lagade. Interong orokag, wararakay an baraha asin hurulog sa sirong an mga tayang cuarta. An mga gurang na babae, nagkanya kanyang magsulok sa labot kan salog asin derecho naglusot sa sirong kan harong. Pero kaidtong panahon mayo nin asunto sa korte, ta an nag boborontolan, pig aareglo sana kan Tenyente del Barrio. Famoso kaidto an Entre Cuatro mala ta digdi pig guno kan komedyanteng si Chiquito an saiyang Production Company na may pangaran na Sotang Bastos. An mga matured kaidto pirmeng maogma ta igua nin aling-alingan sa balkonahe, ini an pagkawat nin Entre Cuatro na sinda nagbabayad sa may pasugalan sa paagi nin “tong” asin iyo man ini an pig uusar tanganing sinda tawan nin mainiton na kapeng barako asin matagason na sopas na “tango” asin “Biscocho”. Dai na puede ngonian an Entre Cuatro ta ini saro daang forma nin sugal na ipinapangalad kan satuyang gobyerno.

Comments


bottom of page