top of page

Editoryal sa radyo, editoryal sa diyaryoAn paninindugan asin pagtubod nin sarong estasyon nin radyo asin diyaryo nakapalaman sa editorial. Haloy nang gamit iyan kan diyaryo lokal, nasyonal asin internasyonal poon kadto sagkod ngonyan.


Nababasa sa laog kan pig-aapod na opinion/editorial/(op-ed pages) na nangengenot sa mga columns sa sarong isyu. An pigtutumbok kan sarong editorial sa sarong isyu kan peryodiko iyo an pinaka-mainit na isyu kan aldaw.


Pero dai nangangahulugan na an gabos na columnists masunod sa direksyon kan editorial ta libre an lambang columnist na magpahayag kan saiyang sadering paninindugan.


Sa lokal an may dakol na parabasa asin parasunod kan editorial kaini iyo an Bicol Mail na pigsusurat na Atty. Henry Briguera, Ed Yu asin Rudy Baldemor na kun minsan kampi sa wala, kun minsan sa too pero darato sa tahaw sana kan mag-ibong na kudal kan politika.


Ngonyan na panahon an editoryal igwa nin reader’s comments section na pig-eenkaminar tanganing an parabasa o an publiko magtao man kan saindang reaksyon.


Kaya dakol an parabasa o an parasunod ta igwa nang editorial, igwa pang reaksyon.


Aktualmente, an telebisyon igwa man editorial sa laog kan TV newscast pero garo ad lib o komentaryo sana kan news reader o news readers.


Totoo yan maski sa ABS CBN kadto, PTV 5 asin GMA ngonyan.


Ngonyan an radyo igwa na bako lang sa mga platika asin komentaryo kan mga primetime announcers AM asin FM, durante kan primetime public affairs program kundi antes kan mga newscast o regular na pagbabareta pagka-aga.


Maogmang pagdangugon na an mga editorial on the air sa radyo neutral, objective asin mayong kinikilingan. Para sa totoo lang.


An mga nangengenot na editoryalista sa radyo iyo sinda Ervin Borja, Ed Ventura, Gil Basmayor Jr., Alex Parfan.


An kadaklan de-kolor ta an mga estasyon saderi nin mga politiko o kontrolado nin partido political.


Nasa tao na lang o nasa paradangog o nasa para-antabay an mag-atid-atid kan mga isyung pigtutukar lalo na sa mga isyu ngonyan na nagdadangadang ehersisyo political, lokal o nasyonal, en koneksyon sa nagdadangadang na pirilian sa 2022.


Sarong abiso sa mga independienteng para-antabay na magtaga-basa kan mga columns asin editoryal kan mga dayuhan na diyaryo, TV asin diyaryo arog kan CNN, Fox News, New York Times, Washington Post, etcetera, tangarig mahenerib ta kun an mga lokal na mediamen impluwensyado kan mga hali sa luwas.

Comments


bottom of page