top of page

Estado, simbahan nagkasaro sa ‘Kasalang Bayan’

Ni Sonny Malate


SAN JOSE, PARTIDO, Camarines Sur --- Pakalihis  nin nagkakapirang taon, liwat na nag-initiar an sarong local na gobyerno nin Kasalang Bayan na katuwang an parroquia asin mismong piggibo sa Simbahan Catolica.


Segun ki Fr. Louie Occiano, Cura Paroco kan Archdiocesan Shrine of St. Joseph asin pamayo kan Caceres Commission on Communication, kan panahon ni defuntong Msgr. Leonardo Z. Legaspi, nagkaigua na man nin Kasalang Bayan na pigpadrinohan kan nagkakapirang  local government unit  sa pakikipagtabangan sa parroquia asin an kasalan  ginibo sa mismong simbahan.


Kan nakaagin semana, an local na gobyerno kan San Jose Partido sa liderato ni Alkalde Jerold B. Peña asin an Archdiocesan Shrine of St. Joseph sa paagi man ni Fr. Occiano, an nagtuwangan tanganing mahimo an sarong libreng Kasalang Bayan na pigcelebrar sa simbahan.


Nanotaran ni Alkalde Peña na kadakol  na nagkakasimootan an iguang pangaturogan na makasal sa simbahan, alagad sa kadeficilan  financial ini an nagpapakasal na sana sa civil wedding o an iba man minalaog na sana sa sistemang  live-in na iribahan o kasal sa banig.

Fr. Louie Occiano kan Parroquia ni San Jose asin Alkalde Jerold B. Peña sa Kasalang Bayan na pinagtuwangan kan simbahan asin LGU. (Photo: LGU San Jose)


Piglinaw kan alkalde na dae man siya nagkokontra sa kasamiento civil, alagad segun sa saiya pigmawot niya an sarong kasal sa simbahal huli ta ini sagrado, solemne asin  may bendisyon gikan sa Mahal na Kagurangnan.


Manonotaran na an traditional na libreng Kasalang Bayan pigpapadrinohan kan local government unit asin piggigibo sa covered court kan banwa o ciudad. Ini may mga padrino asin bisitang haralangkaw na oficiales kan gobyerno   asin sa kadakol na veces nahahaloan nin kolor politica huli sa mga politicong epal.


Veinte gabos na couples an nag-aprobechar kan libreng Kasalang Bayan. An local na gobyerno nag-asikaso kan mga documentos ninda. Siring man, ini nagduhol nin mga token asin regalo sa sainda alagad ini an pigtao bakong mismo sa aldaw kan kasalan asin bakong sa simbahan tanganing mapreservar an solemnidad kan actividad.


Sa lado ni Fr. Occiano, ini naoogma na nagpadrino an local na gobyerno nin sarong kasal sa simbahan. Segun sa saiya an casamiento sa simbahan mas hararom na gracia an itinatao sa mag-agom huli ta ini  sagrado asin susog sa sacramento kan Simbahan Catolica.


Pigtawan man doon kan Cura Paroco na mas solemne an kasal sa simbahan urog na kun mayong mga politico na kun  magkaminsan an presencia asin an pagwawaras nin regalo nakakaagaw kan solemnidad kan ocacion.


Katakod kaini, pigbuyagyag ni Fr. Occiano na an Archdiocesan Shrine of St. Joseph nagkakaigua man nin libreng mass wedding kun bulan na Febrero o Junio kada taon. An mga grupo religioso katabang digdi sa pagtao nin ayuda sa mga tikapong mag-agom sa paghimo kan mga kaipohan sa kasal.


Naoogma asin pig-apreciar man niya an dayaday na pagtarabangan kan local na gobyerno sa paagi ni Alkalde Peña asin kan Parroquia kan San Jose pati an St. Padre Pio sa barangay Sabang sa irarom kan pangangataman ni Fr. Tito Oliva.

コメント


bottom of page