top of page

From Pinangat with LovePANAHON kan mga pelikula ni Ramon Zamora asin ni Tony Ferrer kan mabantog sa saindang baryo an sarong soltero na naging “action star” asin pig dadalan sa mga sinehan kan Albe asin ni Alex Bichara. Pinag biliban nin mga magurang an magayon na kapaladan ni Nardo an para pinangat sa saindang lugar ta paghali sa paglapigot nin pag tienda nin pinangat biglang naging artista. Haros mag gatok an mga mata ni Rhodora sa grabeng “ngarangaw” ta iwinalat kan saiyang elosyon na si Nardo an sarong surat na ipina ipit sa saindang pintuan. An surat nagsasabi na sa oras na pig babasa kaini an surat, puedeng an saiyang pig lulunadan na Mayon Limited kan PNR, naka abot na sa estasyon kan Tutuban duman sa Manila. Aki pa sana si Nardo kan mag migrate sa Naga hali sa Poro Canaman an saiyang mga magurang. Sinda an nabantog sa Naga na masiram magluto nin pinangat ta ini timplado nin malomhok, asin masiram na klase nin natong na pig palamanan nin tinoktok na buyod o bagaman talangka. An pinangat ni Nardo, yaon sa sarong malinig na kaserola na an laog mga pinangat na iguang may “haring” sa labuyo asin igua man nin daing haring. Tuyong oras nin hapon na nag mamaris maris na an diklom, kadakol na an nag aabang ki Nardo tanangin magbakal kan saiyang tiendang pinangat. Saros sa nag aabang saiya iyo an saiyang “gf” na si Rhodora, aki nin mislador nin arina sa sikat na bakery sa centro. Grabe an pagkamoot ni Rhodora ki Nardo ta ini maboot, maski bako man guapo alagad ini makonsuelo ta an saiyang lalawgon hawig ki Chiquito. An mga surat ni Nardo ki Rhodora pirmeng iguang firma nin “ From Pinangat With Love”risadong pig arog sa pelikulang James Bond na From Russia With Love na pinasale sa sinehan ni Jun sa kalye Heneral Luna. Sa dai naistorya na kapaladan, an dating paratienda nin pinangat, nadadalan na sa puting telon sa mga sinehan, kaya palan ta ini saro nang kontrabida sa mga pelikula. Orogmahon an saiyang mga parientes kabale na si Rhodora, ta magayon kan mga flying kick ni Nardo kun ini nakikipag laban kan Tony X-44 asin ki Ramon Zamora. Tunay na kahanga-hanga an kapaladan ni Nardo na an sarong pobreng soltero na an hanapbuhay iyo an mag rigaton nin pinangat sinuerte na magluwa sa mga telon. Ogmahon si Rhodora na pig hahalat an pag puli ni Nardo lalo na sa panahon kan kafiestahan ni Ina. Dai na naisihan kun ano an nangyari sa “career” ni pinangat boy ta kan mawara na sa pelikula si Tony X-44, dai naman nagtunga sa telon si Nardo. Ultimong an saiyang gf na si Rhodora dai na nagiromdoman. Nawara na sa kinaban an mga magurang ni Nardo, nawara naman an saindang istaran, asin dai na naisihan kun sain nang lupalop napa duman si Nardo. Si Rhodora, dai na nakatios sa grabeng langkag nag ka igua na nin sadiring familya ta para saiya, tapos na, tunaw na an mga masiram kutanang pag basahon sa surat na hale sa koreo na nag sasabing “ From Pinangat With Love”.

Commentaires


bottom of page