top of page

From Tinambac With LoveDai nanggad malilingawan ni Senyor Sotero an daing kagadanan na kagayunan kan salog nin Himuragat na yaon sa banwaan nin Tinambac, ta iyo ini an pinaka importanteng lugar sa banwaan na pinag gigibohan nin mga kapangakuan asin sumpaan nin mga nagkakaminootan na mga puso. Kung duman sa banwaan nin Garchitorena, yaon an Baybayon nin Sisiran na pinag gibohhan nin leriko ni Atty. Bentoy Manlangit gikan sa tono kan klasikong sonata na Sorrento. Sa saindang barrio na inaagihan kan Himuragat River minsan pang namundag an sarong pagkamoot na puedeng ihambing sa istorya nin mga pagka moot sa kinaban arog kan Romeo and Juliet, An Affair to Remember. Wuthering Heights, Sleepless in Seattle asin Florante At Laura. Sarong aldao, sa Pancitan diyan sa Supermarket, an mga tindero turog sa pancitan, pero may nagkakaperang para saod an nag aaragi ta namamakal nin pancit na parating pig uusar sa loglog asin kinalas. An pancitan sa supermarket iyo an dalan pasiring sa siraan asin karnehan asin saro sa maayahan na agihan sa ika duwang eskalon kan Supermarket. Sa dalan na iyan, liwat nagka sumpungan an duwang puso na kaidto nagsumpaan sa salog kan Himuragat alagad sa ringgaw kan kapaladan, an duwang puso naba-ak asin nagka suwayaan nin dalan. Alagad dai nag aaram an mga turog sa pancitan, na an duwang puso na hale sa Tinambac, magkakasumpungan sa pancitan, iyo an mga Senior Citizen na sinda Tyong Terong asin Tyang Biring. Parehong nabigla, nakubhanan, pig nerbiyos, asin nag tarakig takig an mga ngabil na nagsabing, Kumusta Ka? Narisa ni Tyong Terong na iguang kadikit na luha sa mga mata ni Tyang Biring na medyo nag sa-sara salingoy ta naghahanap nin dalan na madudulagan alagad garo siya natulala asin dai naka hiro kan sabihan siya ni Tyong Terong na, magayonon pa palan siya, mayo daing pinag ba’go an kislap kan saiyang mga mata asin kagayonan nin lalawgon. Arog nin sarong babaing bikolana, dai nanggad nagbubutas nin tataramon si Tyang Biring kundi an pag sabi sanang, maogma siya kaibahan an saiyang mga aki asin mga makuapo ta siya saro ng balo na arog man ni Tyong Terong. Garong maisog na toro na grabe ang idadagas ni Tyong Terong ki Tyang Biring ta yaon pa an dating pagmati na saiyang pig sabi sa sumpaan sa salog kan Himuragat. Gabos na tataramon ni Balagtas asin ni Romeo idinaklag ni tyong Terong ki Tyang Biring asin kulang na sanang sabihon sa lenguahing English na “I never stop loving you Biring”. Dai nanggad nag tataram si Tyang Biring, dai nag gigirong na huna mo iguang tampo ki Terong. Haros pa sana magluhod luhod si Terong ki Biring para ibalik an saindang naunsyami na pagkaminootan duman sa Tinambac maski ngani sinda yaon na nag eerok sa Naga. Nag abot sa punto na luhay luhay nang nag talikod si Biring asin patuyatoy na naglakaw parayo ki Terong na nakatindog sana sa pancitan tinataw an parayoon na si Biring. Sa pag abante kan lakaw ni Tyang Biring sa dalan kan pancitan paparayo sa tulala na si Tyong Terong, kan biglang magka kurubhanan an mga turog sa pancitan kan pag abot ni Biring sa iri-inotan, bigla ining nagsalingoy ki Terong sabay kuribaw! Tse...sabay dalagan na marikas na sige ang ngirit ngirit...binayaan si Terong na medyo confused alagad nabuhayaan nin pagmati ta buhay pa palan an istortya na.. From tinambac With Love.

Comments


bottom of page