top of page

Garo normal na an Naga asin Cam SurMaogmahaon akong marhay ta an mga Pilipino orog na an mga Bikolano nagrurukyaw na ta tinugakan na kan gobyerno an mga tao lalo na an mga aki na magruluwas asin maguin maogma sinda ngonyan na Kapaskohan.


An pagpabuelo sa mga aki lalo na sa malls na maglayaw-layaw, magkarawat asin magkarakan sa laog kan SM, Robinsons asin iba pang lugar nin aling-alingan dakulang bagay para sa magkaparamilya na mamatian an espiritu kan Pasko ngonyan na taon.


Haros tolong aldaw ako na nagbisita sa mga paborito kong malls sa Naga maski ngani mahigpit an mga guardia sa paghagad nin vaccination cards sa mga gurang na may kaiba nin mga aki pero pag may card dai na ngani pighihiling an ngaran sa card laog tulos gabos an mga aki.


Ngonyan lang na bulan ini nangyari lalo na kan magbaba na an kaso nin covid bako lang sa Kamaynilaan kundi digdi sato, dikit na an pasyente sa mga ospital maski may saro-saro pang nagpopositive herak nin Mahal na Diyos mayo na nin nagagadan.


Iyan maski ngani balangibog sa mga bareta na sa ibang nasyones may bagong omecron variant an covid na soboot mas marikas maglakop asin maka-ulakit.


Pero an gobyerno masyado nang ipit sa kahagaran kan mayoriya kan tao lalo na kan kasaraditan na buksan na an ekonomiya ta dakul na an nawaran nin trabaho, dakul an nagtitirios asin garo marayray na an sitwasyon digdi sa Bikol partikularmente sa Naga asin Cam Sur.


Paglakaw-lakaw ko sa laog kan mall parano an haros gabos na tindahan asin an mga kakanan. An mga aki sige an daralagan an problema lang ta an iba dai nagagamit nin facemask ta an gusto ninda buelo na asin mayo nang maskara sa lalawgon.


Sa totoo lang ako ngani napipitiw kan facemask ta sa sarong may edad garo masakit maghangos kun igwang takop sa pandok. Kundi mayo kitang maguinibo ta iyo yan an pagboot saka marhay na maglikay arumbele magbalik si dating sitwasyon na kadakul naman an mapositive asin madadara sa ospital lalo na kun magrabe naman an mga kaso.


Mahiling mo an mga lalawgon kan magurang asin mga aki magaya-gaya. Pati an may mga sadering tindahan asin mga tindera dahil garo nagdugang an saindang benta.


Si mga dati nganing tambay antes magpandemic sa mga coffee shop garo nagbuerelta na naman ngonyan.


Si pig aapod kadtong Kantong Putikon garo luhay-luhay na nagbubukas. Nahiling ko ngani si Manny Gallardo, Alex Parfan, Danny Gerona, Rommel Alanis, Papa Bert delos Martires, Jake Fortaleza, Bong Franco, Efren Ramos aka Andres Bonifaco, Jun Joson, Oca Esmenda asin iba pa na garo may media summit sa sarong popular na kakanan.


An problema lang ta kadakul an pasiring sa centro asin mga malls hale sa manlaen-laen na parte kan provincia grabe an trapik sa tinampo. Suru-suan talaga an tinampo asin iba pang behikulo mala ta oras an bibilangon pagpuli hali sa malls pasiring sa harong.


An mga para traymobil asin mga para padyak orogmahon kuta ta dakul an pasahero pero dikit man an saindang ingreso huli sa arabalang biyahe.


Dai man mabasol an mga tao ta ngonyan man lang sinda nakabuelo panahon pati nin Pasko.


Malaog an bagong taon 2022, ma eleksyon na pati garo padagos na matao an mga tinampo tibaad tugutan na an arabrasahan asin kurugusan kan mga politiko asin botante.


An simbahan ogma naman ta dakul na an naglalaog tangarig magsimba asin magparangadie.


Dapat man talagang magpangadie asin magsirimba kita ta tibaad dangugon man lamang an satuyang lagduan na kahorotan sa Mahal na Diyos na maontok na an pandemic asin magbuelta na sa normal an buhay kan kadaklan.


An pagtubod ko bastante an covid response asin espuerso kan gobyerno na mag-imponir nin mga protocols nganing malikayan an paglakop kan pandemya nganing maprotehiran an satuyang salud en heneral.


Ibitaran lang na mahaluan nin politika an isyu kan covid na bastang guibohon kan gobyerno kokontrahon tulos kan oposisyon sa paghuna na an guibo kan gobyerno bakong para sa karahayan kan kalaban sa politika.


Sagkod ngonyan nagtutubod ako na an bulong sa covid bako lang bakuna asin iba pang medisina kundi an magkaka-irintindihan kan gobyerno asin kan namamanwaan na dapat burugkos an lambang saro sa pagresolber kan problema kan pandemya. Dai puede an politika digdi.


Nagtutubod ako na may kaibang karma asin kastigo nin Mahal na Diyos sa gabos na tao lalo na sa mga lideres kan kinaban an pagkaigwa nin pandemya sa naka-aguing poco mas uminos duwang taon.


Maogmang Pasko asin mas Mauswag na Bagong taon.

Comments


bottom of page