top of page

Golden Gate NotebookNaabot ko na an Famosong halabaon na tulay kan Golden Gate, duman sa San Francisco, California, USA. Inot akong nangitorogan na maabot asin mahiling an magayon na tulay kan Golden Gate kan ako yaon sa Grade 4 sa elementarya ta an pig uusar kong mga notebook iyo ang “Golden Gate Notebook” na binakal kan ama ko sa centro kan Naga. An notebook may cover na karton kolor brown asin duman naka drawing an tulay sa San Francisco, California. Kaming mga magka klase sa classroom ni Mrs. Lourdes Garchitorena, naoogma magparahiling kan drawing kan Golden Gate mala ta kan ini sakuyang inot nahiling sa pelikula kan Hollywood lalonng nagkusog an sakuyang interes na maabot asin mag biyahe sa halabaon na tulay kan mga Kano. An pinaka harayong lugar na sakuyang naabot iyo an Hongkong asin an sur na parte kan China, iyan kan mag attender ako kan Asian Union Broadcasting kan taon 1996. Mayo man Esperanza na maka duman ako sa America ta mahal an pamasahe asin mayo man akong transaksyon na gigibohon duman. Pero naabot ko na an Golden Gate asin nahiling ko na an tinampo kaini, an pedestrian lane kaini asin an mga awto na nag aaragi digdi, iyan kan i-post sa sakuyang fb an actual video ni amigong Ed de la Rosa sa pag drive niya sa tulay kan San Francisco. Arog kaiyan ka dali an pag realisar kan satuyang mga pangarap na maabot an sarong lugar na satuyang nahihiling sana sa mga pelikula. An satuyang mga pinsan asin mga amigo na yaon sa ibang nasyon, puede kitang ipasyar sa paagi nin video asin puede pa nganing makaulay actual an mga tawo duman ta moderno na ngonian an mga komunikasyon. Ultimong sa paagi nin cellphone mahihiling na an mga magagayon na lugar sa ibang nasyon na dai na kaipuhan mag biyahe sa eroplano. Dahil sa modernong teknolohia na ultimong mga bukid asin gapo sa bulan puede nang mahiling , maging an tuktok kan Bukid Isarog asin Bulkan Mayon puede nang mahiling sa Google Earth, dai na kaipuhan magbiyahe pasiring sa ibang nasyon ta sayang kan gastos. Mas magayon logod magbiyahe sa sadiring lugar asin maka halubilo an sadiring mga kahimanwa. Arog kan magayon na pantalan sa Bagacay sa banwaan nin Tinambac na sakuyang naabot kan ako aki pa kaya lang ini natunaw kan mawara an bukana na salog kan Bagacay na iyo an pig aagihan kan mga lantsa paluwas sa San Miguel Bay. Kun kutana yaon pa an hararom asin malinaw na salog kan Bagacay? Magayon na pasyaran an mga pantalan na gibo sa matatagas na kahoy na iyo an pig titiriponan kan mga biyahero pasiring sa mga kostal na baryo kan Tinambac asin sa banwaan kan Siruma. An pantalan iyo an magayon na lugar na bakalan nin mga darakula asin freskong sira, mga freskong gulayon, frutas asin manok. Digdi nagtitiripon na mga tawo sa baryo na magayon dangogon an saindang mga istorya, arog kan istorya nin pag dakop nin sira, an pag tanom sa badang asin an mga makalumang kaugalian nin mga bikolano. An kagayonan nin pag bisita sa mga bukid asin harayong baryo, ta mananamitan nindo an ordinaryong pagbuhay sa mga tiklad na harong alagad may masiram na mirindalan arog kan linabunan na kamote asin kamoteng kahoy. Ngonian na tapos na an pandemya, magayonon na satuyang bisitahon liwat an mga tradisyonal na barrio fiesta, na an mga harong kadakol nin masiram na handa, pano nin tawo an simbahan, igua nin orchestra asin makolor na parada sa población asin nag oorogma an mga tawo. Iyan an ladawan nin maogmang buhay sa bikolandia.

Comments


bottom of page