top of page

Golden Years (1973-2023)An bulan na Pebrero petsa 25 sa samong pamilya asin mga ka-kontemporanyo bako lang ta ini bulan nin pagkamoot, EDSA Revolution asin malipoton na marhay. Huli ta pig-deklara an martial law kan 1972, an huna kan mga juvenes kaidto matapos na an mundo kaya nag-iripos-ipos nang mag-aragom, magpa-aragom asin magka-igwa na nin pamilya.


Grabe an katakutan an dinara kan martial law kaya pagbukas tolos kan kan 1973 nagpoon nang magpakarasal an dakul kong mga kabisto ko pati ako.


Enero, nagpakasal tolos si Boy Claro saka si Erma Osea saka an pinsan kong si Romulo Verdadero saka Vacion De Leon kan banuan na San Fernando.


Dae man ako nagpahuri ta pag-Febrero kan taon na idto nagpakasal man kami ni Miss Consuelo Antonio aka Baby sa Carmelite Convent Church sa Naga.


Bestman ko kadto si Jun Bragais na nagpakasal man tolos sa sunod na bulan ki Zeny Najera pagsunod na bulan na Marso. Pag-Abril si bayaw na Totoy Antonio nagpakasal man ki Josephine Vallejo.


Pagbulan na Hulyo parehong taon kinasal man si sister-in-law Liling Antonio ki Jun Quijano.


Pigsasaraway ngani kaming magturugang na dai magpakasal na suklob sa laog nin sarong taon ta maraot daa. Sabagay pakalihis nin labing 40ng taon si tolong magturugang poon ki Totoy, ki Baby asin si Liling poro na nagtaralikod sa kinaban. Anas na kaming balo ni Phine saka JQ. Pero ibang estorya na yan.


Maswerte sinda mg aka-batch ko sa Milaor Central na si Ruben Sumayao asin esposa na taga Gainza saka Oying Jaucian-Paring Peήaverde ta naka-antos sa ika-50 anyos o buda de oro kan naka-aguing Enero. Engrande si okasyon ni Ruben sa Gainza ta imbitado pati kami gabos na kaklase sa elementarya. Si Oying saka si Paring international wedding, si Oying nasa Milaor si Paring sa America.


An pagkaminorootan asin pagpakarasal dai man talaga mapugulan. Halawig man na panahon si pig-iribanan pero mayo samo naka-abot nin 50 anyos arog kuta kan 50 anyos o buda de oro o golden wedding anniversary.


Madali palan magka-igwang marhay na pamilya an mag-agom, makapatapos nin mga aki, makapatugdok nin harong alagad an 50 anyos na huna mo halipoton masakit palan aboton.


Igwa ngani dyan dae pa ngani limang taon may mababalong buhay o nababalong tunay.


Tama an sabi kan mga gurang na an pag-aagom adalan na marhay pag-ika naghungit na maski mainit dae mo mailuluha basta-basta an saimong agom. Tama man an sabi na kun nag-iiriwal an saro garo kalayo an saro dapat malipot na tubig tanganing magdanay an iribanan.


Sabi ngani kaiyan sagkod sa kagadanan o ‘til death do as part pero kuta na mag-abot man lamang 50 anyos.


Itong mga magurang mi si ex-Mayor and Mrs. Sever Antonio (85anyos) asin si Papa Poldo saka Mama Lucing (76 anyos) naka-arabot 50 anyos o somobra pa alagad kaming tolong magtururugang sa pamilya Antonio amay nagkabaralo.


Huli ta mayo man kitang magkaguirinibo kun kita maotsan hinangos an importante nagka-iranagoman may pamilyang tinubo asin may maogmang memorya sa satuya.


Sa mga marayo na guiromdumon ta na lang an saindang memorya asin padangaton an nagkawaralat.


An katuyuhan kan mag-araguman magbabae asin maglalaki iyo na magdanay asin magdakul an tao sa kinaban asin mamantinir an pagkaminootan asin katuninongan. Iyan an tunay na bulawan na pag-iribanan.


Comments


bottom of page