top of page

Graduation nin PobreMakonsuelo pag giromdomon an sakuyang premirong graduation pagkatapos kan grade 6 ta harayo nang marhay sa mga graduation ngonian na panahon. Kun dai sana nin pandemya, an mga graduation kan mga aki, importanteng marhay sa mga magurang kaya ini saindang pinag gagastusan nin toda, igua nin masisiram na kakanon sa lamesa o bagaman nagkakarakan sa mga sikat na restaurant na pig aatenderan kan sadiring tawo asin amigo. Abril kan 1969, nasisibot an sakuyang ina sa pag sursi kan lumang trubenais na pig saditan tanganing maka husto sa sadit kong lawas ta iyo idto an sakuyang isusulot sa graduation. Dai ko na tanda kun ako pina sulot nin pantalon o short pants sana basta an aram ko iyo na pasan ko an sarong tukawan hale sa harong pasiring sa escuelahan ta iyo an gagamiton kung tukawan sa graduation, dai pa kaidto uso an paarkilahan nin tukawan. Kung mayo ka nin darang tukawan, tindog ka sa graduation. Dai ko aram kung pano ninda pig pa bitbit nin sadiring tukawan an mga babae, lalo na an samuyang Valedictorian na si Marilyn Arroyo na kan panahon na idto, ini hitsurang aki nin mayaman, mestiza asin magayon. Si Mrs. Marilyn Arroyo Avengoza, naka base sa Los Angeles California ta duman siya naretira nin Nursing asin ako naoogma ta sakuya siya nag ch-chat sa facebook kun kaipuhan nin bikol translation kan mga announcement sa simbahan kan Los Angeles ta saro siyang officer kan mga bikolano duman. Hinapot ko an sakuyang mga magurang kun tano ta mayo akong retrato sa elementary gruadation, an rason ninda, mayong pang antesepo sa retratista kaya dai ako napitik nin kamera. Pagkatapos kan graduation, ika man giraray ang mapasan kan magabat na tukawan mantang pugol mo ang papel na sagin sagin iyo an saimong diploma. Sa pagka aga, ika dapat magbalik sa escuelahan ta matabang sa pag linig na dara kan mga warak sa graduation. Pero iba man an graduation sa Colegio de Santa Isabel na iyo an pig tapusan elementarya kan sakuyang ngohod na tugang na babae ta magayonon an sulot nindang bado na puti, magayonon an buhok, asin magayonon an mga tukawan, magayon pa ang stage, may mga madre na nagmamasid sa palibot. Sa Colegio, dai sinda nagpapasan nin saindang tukawan pero sa public school dara kan kulang sa fundo, kaya ang tukawan sadiring disponer kan mga aki na magraduar. Pobre an samuyang familia para makapa escuela sa Colegio de Santa Isabel, kaya lang igua sinda nin pig tataong prebelihiyo sa mga pobre alagad matalentong aking babae arog ni hermanang Virginia, idto an inaapod na Gratueta, mga iskolar, libre an tuition, dai nagsusulot nin uniform alagad bangui sana kan klase, pero sa graduation sarabay sinda sagkod kan yaon sa day classes. Pangitoroan ko man kaidto na maka experiencia nin magresibe nin diploma sa graduation sa high school, alagad dara kan pagtios, dai ako naka iba sa 1974 graduation ta igua akong lack units na duwang subjects resulta kan pagigi kong inot na night classes student asin nagtransfer sa day classes. Sa mga graduation nin mga aki, maging elementarya, kinder o nursery, an mga magurang todo an gastos sa blow out, karakanan sa harong o sa luwas, alagad kan ako mag graduar, siempre dai ko piglalaoman an masiram na handa ta pobrehon an samuyang familya, kaya kan magpuli kami hale sa graduation dai ko matandaan kun balaw o sangkaka an samuyang panira. Kan panahon na idto, sa joven na edad nagtatabang na ako sa magurang sa pag disponer nin pagkakan ta walo kaming magturugang. Grade 6 ako kan magka igua kao nin “trabaho”, ako an para lampaso sa oficina kan Bureau of Commerce na an lugar iyo an likuran ngonan kan Puregold sa Igualdad, na an mga Manager iyo si Mr. Mariano Cabredo asin Mr. Salvador Agawa. Natatandaan ko an aking daraga na empleada sa oficina iyo si Aida Cabredo, aki ni Mr. Mariano Cabredo. Matapos kong ma floor wax an kahiwasan kan oficina, ini sakuyang pigpapa alang antes na lampasohon, pero maogma kung ako nakakaresibe na kan bayad na 50 centimos, an siring na kantidad tamang tama pang saod para sa samuyang pandotohan, an parating nababakal ko kajn 50 centimos iyo an sarong sapat na sabaang batag asin satong tibuo nin niyog. Arog kaiyan an buhay nin pobre kaidto, maski sa joven na edad kaipuhan nang magkayod para iguang kakanon an familya. Kan ako magtapos nin high school, naisip kan sakuyang ama, na dapat man kaming magpa kakan sa mga kataraid bilang selebrasyon ta an magtapos kaidto nin high school sarong dakulang onra ta puede nang makapag trabaho asin puede nang makalaog sa military. An ginibo kan sakuyang ama iyo na mag luto nin sarong de kantong lata nin balisoso na gibo sa corn meal na donasyon kan US Food Aid. An gabos na kataid sa harong pig padarahan nin balisoso tanda kan sakuyang graduation sa high school. Kaya kan mag graduar ako nin college sa UNC kan 1984, duman ko namati an grabeng kaogmahan ta kataid ko an sakuyang padangat na Ina sa pag paso, sa inaagihan, yaon an wala-toong pag silyab kan mga kamera, sagkod na magsakat ako sa stage para magresibe nin diploma hale ki Madam Dolly Sison. Naotro an pag sakat ko sa stage kan UNC kan magtapos pa ako nin MBA kan 2000 na an kaibahan ko sa pag paso iyo an sakuyang esposa na si Virginia na kan panahon na idto tolo na an samuyang mga aki. An mga pagtios kan panahon nungka na ibinasol ko sa sakuyang mga magurang ta an pagtios kaidto parte na kan dalagan nin buhay. Gabos na magurang ngonian, mayong ibang pangitorogan kundi an tawan nin makolor, magayon na bado, masiram na kakanon, an saindang graduation magpoon sa nursery sagkod sa pagtapos nin college.

Comments


bottom of page