top of page

Haen Na An Cinema MuseumGarong gayo, dai na nin Esperanza na buhayon liwat an mga memorya nin mga maogmang agi-agi sa linya nin pag dalan nin sine. Magayon an kaisipan ni Senyor Ramon Olaño, Presidente kan Sumaro Bikolnon, na magka igua an Ciudad nin Naga nin naiibang Museo, ini an aapodon Cinema Museum na magpapahiling kan mga ginamit kan mga sinehan ni Bichara, Almeda, asin iba pa tangani sanang magtao nin kaogmahan sa mga Naguenio. An Cinema Museum, iyo an pag bubugtakan kan mga retrato o kartel na pig display sa bukana kan mga sinehan. An mga kartel bastante nang magpapa giromdom sa mga parasine kan panahon kan mga guapo asin magagayon na lalawgon kan mga artista na ngonian nalilingawan na ta natatahuban na kan modernong teknolohiya. Sa paagi kan mga lumang kartel, satuyang mahihiling an hitsura ni Nora Aunor asin Tirso Cruz kan sinda magka love team sa pelikula, duman sa mahihiling an mestiza na si Vilma Santos asin an saiyang partner na si Edgar Mortiz na ngonian gururang na. Kun liwat idedesplay an mga kartel, satuyang mahihiling an mga lumang kalye asin mga lugar sa Manila na iyo an pinag gigibohan kan mga pelikula lalo na an Luneta kan mga inot na panahon, malinig an mga doot, pinag hihigdaan kan mga familya, malinig asin mafresko an doros, asin mayo pa nin mga eskwater na kadaklan hale sa provincial. Mahihiling pa an magayon na PNR na bistadong lunadan nin mga bikolano. Maging an mga actor sa Hollywood, maogmahon na paghilingon sa kartel ta sinda kaidto mga joven pa, arog kan mga pelikulang James Bond na an sikat na bida iyo si Sean Connery yaon man sinda Roger Moore, George Lazenby asin iba pa. Gulping mga gurang ngonian na panahon na an magkaka interes na hilingon an mga kartel na saindang pig dungaw kan mga inot na panahon ta garo man lang sinda nagdadalan nin sine ta kun mayo nin kuwarta, dai ka makalaog sa sinehan. Kan kami mga aki pa, kaipuhan pang mag habin nin paroy, asin ipabakal tanganing igua nin pan sine. Kan ako magka igua nin trabaho na an inot na sueldo P240 an kada bulan, duman ko namatean an siram nin buhay ta kaya na kan sakuyang bulsa na mag sine sa Emily Theatre kada aldao nin Domingo. Dai pa uso an burger asin French fries, juice asin mga malipot na drinks ta an mga balon sa laog kan sinehan, iyo an salted na mani, na mayo nin mineral water, kaya sa pagluwas kan mga parasine, interong alang an halanuhan asin paha, kaya minahanap tolos nin gripo sa gilid kan tinampo para makati’gok lamang nin tubig. An kaisipan nin Senyor Ramon Olaño na magka igua nin Cinema Museum tunay na magayon ta ibabalik satuya an mga simpleng dalagan nin buhay kan panahon. Kabale sa madadalan sa museo iyo idtong mga kagamitan sa pagpaitok kan mga pelikula na inaapod projector na kun minsan mina loko-loko kaya nasusulo an pelikula. Oras na mina pundo an sine, an mga tawo, nagkukuribaw ta baka daa napaturog an operator. Mahihiling man an mga retrato kan mga para drawing ni Bichara saka ni Albe na an iba sainda mayo na asin gururang na. Dakula an pag hanga ko sa para drawing ni Bichara ta nahihiling ko siya sa likuran kan Bichara, nagdodrawing nin dakulaon na lalawgon na pig aarog sana man sa sadit nak artel pero interong nakukua an hitsura. An saro sa dai dapat malingawan kan mga parasine, iyo idtong mga mestisang daraga na takelyera asin porter na an gayon, mayong pinag iba sa Miss Bicolandia. Mayong takelyera asin porter na makanos ta an mga parasine, mas ginaganahan maglaog sa sinehan kun garo man sana artista an mga empleada kan sinehan. Gulping mga bikolano an nakapag biyahe na sa ibang mayaman na Ciudad sa Pilipinas asin maging duman sa Amerika asin sa Yuropa. Duman ninda nahiling na an saro sa importanteng lugar na pig papasyaran kan mga turista iyo an mga Museum. Digdi sa Naga, deficil maghanap nin Museum, asin an Cinema Museum puedeng saro sa magayon na pasyaran sa Naga tangani man lamang liwat tang mahiling an mga artista kaidtong panahon.

Comentários


bottom of page