top of page

Happy Chinese New Year!Happy Chinese New Year sa gabos--- Para sa mga Intsik, Tsino, Kano asin tunay na Pilipino!


Advance Happy Birthday sa mga macelebrate saka macelibrar sa Pebrero 29, sarong beses kada apat na taon na pirming juven asin haloy mag-edad. An may birthday daang leap year kun babae iyo an nanginginutan pero kun lalaki naghahalat sanang dulukon.


An mga singkit lakop sa enterong kinaban bako lang Tsino kundi Koreano, Vietnamese asin iba pang Indo-Chinese sa parte kan Asia na pinaka-dakulang continente sa bilog na kinaban.


An makangalas kun tano ta kadakul na mga Pilipino an habong apudon na Intsik apesar na an dugo kan mayoriya satuya may halong Intsik antes pa kan panahon ni Magellan labing 500 na taon an nakaka-agui ta kan panahon na idto lakop na an mga negosyanteng Intsik bako lang sa Manila o Luzon kundi sa Cebu o Visaya asin parteng Mindanao.


Habo man kitang arapudon agta apesar na bilang mga purong Pinoy kita oro-agtaon na kaidto pa. Nagkaharalo-halo na an satong dugo bako lang hali sa mga Espanyol asin iba pang dayuhan na rasa kundi lalo na an mga Intsik na apesar na pinaka-dakulang populasyon sa kinaban lakop pa sa gabos na banwaan asin continente. Igwa pati nin China Town maski asin maski na sa America asin Europa.


An impluwensiya kan Tsina lakop asin dayaday bako lang sa pagkakan, sa negosyo sagkod sa politika mamamati an saindang ugali. Aram ta gabos na an Tsina nakikipaglaban na bilang makusugon na ekonomiya sa bilog na kinaban. Sa Pilipinas orog na. Masdan nindo sa Naga, sa Iriga, sa Legazpi, sa Sorsogon, Daet asin iba pang population o business center sa Bikol.


Duda ko ngani an mga lugar nin kaagtaan duman sa Bataan, Zambales, sa Mindanao, parteng Norteng Luzon o digdi sato sa Buhi, Iriga, Ocampo asin Baao may dugo asin ugali na nin Intsik. Mala baga ta sa celebrasyon kan satuyang Pasko o Krismas asin Bagong Taon naulakitan na kita kan pagtubod kan mga Tsino na magkakan nin mga prutas na bilog arog kan mansanas, orange o aranghita asin iba pang dayuhan na prutas na tinda duman sa Binondo asin sa centro kan Naga City.


An mga prutas pati imported bako lang lokal arog kan kaimito, bayawas, arangita asin iba pa na nagtuturubo lang kun saen-saen digdi sato sa Pilipinas.


Importado pang gayo ta negosyo.


Ngunyan an siste ta iyo ini: anggot kita sa Tsina ta pigpaparasakop an South China Sea o West Philippine Sea pero deklaradong pista opisyal an Chinese New Year sa Pilipinas. Mayong klase, mayong trabaho.


Kun sa bagay sa pista kan mga Muslim, mga Katoliko asin iba pang Kristiyanong relihiyon mina-deklara kita nin holiday. Iyan an pagtaong galang o pagrespeto niyatong mga Pilipino sa man iba-ibang kultura asin pagtubod.


An Chinatown palan sa Binondo sa Manila iyo an pinaka-gurangan sa bilog na kinaban. Apesar kaiyan nagburutwaan na na garo kabote maski sa Africa, maski duman sa malilipot na nasyon. Sabi kan sakuyang kaamigo na sarong maestro sa parteng Nueva York an mga Intsik nanginginutan sa mga eskwelahan orog na sa mga subject na de numero o mathematics.


Ipadagos ta an pag-omaw sa mga Tsino, ipadagos man ninda an padagos na pagpalakop kan marhay na gawi, higos asin pakikipagkapwa.


Mabuhay!!!


Comments


bottom of page