top of page

Honesto Simplicio ObreroTigsik ko si Kiko Kapit Tuko

Sa puwesto haloy nang nakakupo

Dawa anong gibohon mong panagalpo

Sus, an paghlig sa trono habo!


Tigsik ko an magulang na si Boss

Dae pa lamang nakanamit nin daog

Mag pula o puti, wala o meron, ayos

Pirming umok-umok, birikbirik an tambod!


Tigsik ko man po ining si Tita Tihaya

Haloy nang dae nakukua an patama

Kan binukaka kan among na bagla

Nasalo an puwestong pigtitingkara!


Tigsik ko ining si Mely Militante

Pigbuking an lapang sistema sa presente

Dinukot kan mga unipormadong lalaki

Haen na? Ihapot mo sa aki sa kalye!


Tigsik ko pa man si Dely Delicadeza

Iguang gibong palpak sa oficina

Nasupog, tinaros an consciencia

Tuminagbang, nagtusok nin espada!


Tigsik ko si Honesto Simplicio Obrero

Haloy  nang servidor kan publico

Steady sa puwesto, mayong dagdag suweldo

An among an Tawo, mayong monumento!


Comments


bottom of page