top of page

Horop-horopLampas na an sakuyang ika-75ng compleanyo pero an pagmati ko garo 57 pa lang o mas juven pa maski ngani may mga kamatian na.


Sabi ko ngani ta maedad na habo ko na nin engranding selebrasyon bakong arog kadtong aktibo pa ako sa radyo asin politika na an irinoman sa harong inaabot nin 3ng aldaw.


An mga parainom yaon sa tahaw kan tinampo harani sa sakuyang harong. Huli idto ta an mga amigo may mga padarang arak asin sumsuman.


Pero ngonyan iba na huli ta maluya na an lawas, laos na sa politika asin radyo, maluya pa an income. Kan aldaw kan maguin diamante an sakuyang edad dae tulos ako nakaluwas sa kuarto huli ta odto na ako nagmata ta kadakul nang text sa cellphone asin posts sa facebook asin messenger an nagpapaabot nin patara-tara hali kun sain-saen maski sa abroad.


Kaya tangarig dae abuton nin dakul na bisita nagluwas ako sa harong kaiba an sakong alalay na si Bing, nagtaratambay sa SM tangarig magkape-kape. Padagos an arabotan kan texts asin posts an iba nag-aarapod pa, sabi ko yaon ako sa SM.


Kumusta ka ta nag-arabotan an dae ko piglalauman arog ki Bigboy Claro, director Jun Cornelio kan Casureco II, an pirming juven asin mabagsik na si Rudy Baldemor, asin an dating assistant Usec sa Bicol kan panahon ni Duterte na si Tommy Lee.


Nagkahiriling ko pa duman an mga amigong si Manny Gallardo, si Pading Randy Sto. Domingo asin Pading Bembot Pereda.


Nakalibre lugod si sakuyang pamahawan, snakan asin pangudtohan kurtesiya kan sakuyang mga barkada, panu-pano nin erestoryahan asin harambugan asin paguiromdum kan mga naka-agui. May diit na topic sa politika asin dakul na mga marites. Mala ta pagpuli ko baga sa Villa Corazon igwa na nin cake na may kalakip na pasakatan. Maogma talaga pero dae inaasahan.


Pagpuli ko sa harong huna ko mapadiskanso na asin maturog ta pagal alagad may nag-abot pang magayon na daraga na si Princess Estrella may darang cake, fried chicken, pansit asin softdrinks. Inapod kan makuapo ko si mga kakawat sa kataraid kaya dakul pa an sakuyang bisitang nagkarakanan anas kaakian. Lalong maogma kaya nagparetrato kami, an gurang kaiba an mga kaakian.


Idto palan apuera kan impluensya kan social media na ginamit sa patara-tara pigpara announce pa sa local na radyo an sakuyang birthday kan aldaw na idto. Di mas gulpi an nakaaram na sakuya kuta nang pigtatago-tagong compleanyo.


Mantang yaon ako sa Villa Corazon duman sa Milaor igwa man akong mga bisita hali pang Naga ta nag-viredeOke asin may dikit man na salu-salo. Nagparetrato asin pigpost sa facebook. Kaya pag-otro aldaw nagduman ako nagparetrato sa makuapo asin mga juvenes na puro kababaihan nagkanta nin Happy Birthday ( Belated ).


Ante-bisperas nag-araguitong na kami sa barangay San Antonio, Milaor kun saen ako namundag 75ng taon na an naka-agui. Yaraon an mga tugang ko, mga aki, mga manugang asin makuapo idto palan selebrasyon kan gabos na may birthday sa bulan na Nobyembre poon petsa 1 hanggang petsa 30, poon apoon sagkod makuapo.


May pansit, ginatan, may kape, may whisky, cake, ice cream, fried chicken poon aga sagkod bangui.


Simple pero maogma.


Sa sakong paghurop-hurop an buhay nin tao talagang mahalaga bako huli sa kuarta asin pagkakan kundi huli sa marhay na iribanan kan lambang saro sa pamilya asin sa komunidad.


An pinaka-maogmang regalo iyo an pagpadangat sa paguiromdom kan pamilya, mga amigos Y amigas pati mga kaklase asin kaalyado… an saindang pagpadangat asin pagkamoot.


Pero mas magayon palan bako an magrecibe nin regalo o mag-ako nin pagkamoot asin paguiromdom kundi an ika iyo mismo an magwaras nin pagkamoot asin paguiromdom sa gabos pobre o mayaman, kapamilya o bako an gabos na iyan sa ngaran nin Mahal na Diyos na dae ta nakukugos.


Kuguson ta nin mahigpit an satuyang kapwa, padangaton, tawan nin kun anong pwedeng maitao.


An gabos na iyan sa ngaran nin Mahal na Diyos.


Auot pa.

Comments


bottom of page