top of page

Horror asin Drama sa RadyoGusto kong sumpayan an rawit dawit ni Ernie Verdadero tungkol ki Mr. Romantico, an apod sa radyo ni Salvador Royales na iyo an prinsipe nin radio drama. Saro ako sa dayupot na para hinanyog sa programa ni Badong Royales ta nagagayonan ako sa malomhok niyang boses asin pulidong pagtaram nin drama na may halong pag hibe. An henerasyon ni Badong Royales iyo an inaapod sa radyo na Golden Years ta yaon kaidto an mga Announcer na igua nin kanya kanyang estilo sa pag programa sa radyo na tunay na nagtatao nin kaalingan sa mga bikolano. Si Badong Royales iyo an numero uno sa linya nin drama, mala ta kinua siya kan DZRH tanganing iyo an mag direher kan saindang mga drama. Gusto ko man tawan nin pagmidbid an iba pang taga radyo kaidtong mga taon 60 asin 70 ta sinda an nagtao sakuya nin inspirasyon tanganing mangitorogan akong maglaog sa radyo. Dai nanggad puedeng lingawan an talento sa radyo ninda Noli Mapa asin Dick Manrique.


Sinda Noli asin Dick, parehong may magayon na program ana makatakot, si Noli iyo an nagkapot kan “Istoryang Suanoy” asin si Dick, iyo man an may boses sa “Hala Kamo” mga programa tungkol sa asuwang na tunay na makatakot alagad masiram pag dangogon. An mga akia may nagpupuruli sa harong ta maabang kan mga programa ninda Noli asin ni Dick. Tiripon qn mga aki sa palibot kan radyo asin may sindio nin kandila, asin oras na an saro sa mga aki an magdalagan padulag, gabos sinda ma tiripwasan sabay hiribian asin surumbungan sa magurang. Ang gayon asin maragamo na boses ni Eddie Alanis an namotan nin gulping mga kababaihan na an iba ngani nag iistar na sa America asin naghahagad pa nin informacion kun yaon sain na si Eddie Alanis. Premiro kong nahiling an retrato ni Eddie sa sarong kalendaryo kan Alatco ta siya an emcee sa karantahan na pig padrenohan kan Alatco. Si Eddie Alanis igua nin tugang na nagradyo asin an mga ini iyo sinda Jimmy Alanis asin si Macking Alanis. Si Jimmy naghaloy sa radyo sa Manila mantang si Macking Alanis sarong retired US Navy asin nag iirok ngonian sa California. An drama sa radyo, dai nanggad nawawara sa mga harong ta iyo ini an solamenteng kaogmahan kan mga misis na iwinalat sa harong tanganing mag aling kan mga aki. An mga horror o makatakot iyo man an paborito kan mga aki ta nasisiraman sinda kung sinda natatakot.An inaapod na Golden Years sa radyo iyo idtong mga announcer na matibay magtaram nin English asin naka kurbata sa laog kan announcer’s booth. An Golden years sakuyang nadangog ta iyo iyan an panahon na an sarong family na igua nin transistor radio pinag mimirar na sarong mayaman. Inot kaming nagka igua nin Singer Transistor Radio sa paagi nin pamensualan o hulugan. Dikit dikit samuyag tinatanggal an mga bateria ta ini nagluluha nin kolor pula kaya an mga bateria pig kakaag sa may bintana taganing madangdang sa init kan saldang. Haros puede man apodon na golden years an samuyang henerasyon ta an radyo iyo pa an popular kaidto ta mayo pa nin computer asin cellphone asin an pagbisto samuyang mga announcer puede pang itampad sa sarong artista sa pelikuila lalo na kun an announcer bitbit an gayon nin boses asin gayon nin lalawgon. Nakakapungaw isipon an buhay buhay nin mga announcer kan Golden Years kun ikukumpara sa ibang taga radyo na harayo sa hitsura asin gawi. Kun kaidto an announcer, naglalakaw sa centro na naka longsleeves asin malinig an hitsura, alagad kan samujyang henerasyon, nauso an perang announder na naglalakaw sa sentro na imbes nan aka kurbata o longsleeves, ini naka tshirt na mala’tom , parakite asin mauybitbit nin basket na an laog lumpia pig kukurahaw sa sentro kan Naga. Kan magharali na si mga announcer na de kurbata asin English kun magtaram ta sinda nagduruman sa Manila asin sa Amerika, nakabuelo naman logod si mga kabaro ko sa radyo na an iba sainda, nagtataram sa radyo na nakatsinelas, asin nakikiturog sa estasyon asin nakiki sama’nin pamahawan sa kapartner na technician. Naka kurbata man o naka sarawal sana an iba sa mga announcer kaidto asin ngonian an dai nanggad mawawara iyo an kaogmahan sa pag dangog sa radyo.

Comentários


bottom of page