top of page

Init Nin PanahonSabi kan saro kong aki na an mga namundag sa bulan na Marso may ” S” o sumpong.


Pati an namundag sa Pebrero 29 kun leap year na pig-aapod ta garo ini parte na kan bulan na Marso.


Pag-Marso na mainit na, naharasahas asin kaipuhan na an pamaypay na abaniko o electric fan tanganing maguin maayahay an buhay.


Sa bulan na ini iyo na an pig-aapod na dry season sa mga tropical countries arog kan Pilipinas. Ngonyan na taon an pasante kan gobyerno ta maluya na naman daa an produkto sa uma o sa daga arog kan paroy asin mga gulayon ta may nagdadangadang na El Niήo phenomenon.


Sabi kan Departamento de Agrikultura dakul na daang provincia sa nasyon an may tig-alang nin daga na nagadan an mga produkto agricultural.


Pighahase man sa laog kan bulan na ini ibuelta an summer vacation tanganing an mga aki asin mga paratukdo maka-diskanso man kan saindang pag-eskwela asin pagtukdo sa panahon nin tig-init.


Arog kaidto minabaralik sa eskwelahan sa bulan na Hunyo na medyo nag-uuran-uran na asin malipot-lipot na an panahon.


An init pati bako lang sa panahon kundi pati sa politika ta nagdadangadang na an mid-term election norong taon 2025.


Masdan nindo an mga bareta ta gulpi na an bangayan an ibang magkasararo na nagsusuruhayan na, an ibang magka-amigo nag-iiriwal na ta an gabos gustong makua an tropeo sa 2028 presidential election.


Habo nguna akong mag-komentaryo sa mga isyus politikal ta pigmamasdan ko kun an iriwal totoo o baka moro-moro man sana.


Pati an mga bareta garo baga puro propaganda na, press releases, praise releases na guibo kan man iba-ibang kampo na may pansadering intereses sa masunod na ehersisyo politikal, dae na ngani ako nagdadangog bareta o komentaryo naguin hali sa senado, congreso, sa Malacaήang asin manlaen-laen na departamento.


Imbes lugod pigmomonitor ko an gabos na estasyon nin radyo, TV asin social media ta pigmamasdan ko asin pig-aanalisar an pigsasabi sa likod kan mga letra asin pag-ultanan kan mga linya asin parafo.


Ano an intensyones, kiisay harali asin ano an profundo kan saindang pigbabariwas na mga impormasyones?


Abangan!


Antabayanan!

Comments


bottom of page