top of page

Ipadagos an Mga Homecoming Asin Reunion Kan Mga EskwelahanKaya palan masulong na marhay an reunion asin homecoming sa Naga asin CamSur ta napapapusog an mga relasyones kan mga magkakraklase kan panahon asin orog na minalipotok an saindang pagkahurugos pakalihis nin halawig na panahon.


Iba an epekto sa lambang saro na dating magkakralase pati sa mga paratukdo asin magurang pakalihis nin halawig na panahon nagkakahirilingan sinda.


An orgolyo sa laog kan saindang daghan para sa saindang alma mater o an saindang eskwelahan na nagtukdo sainda poon grade 1 sagkod nagtapos nin elementarya.


May nagpadagos kan saindang pag-adal sagkod na may nakatapos nin kolehiyo, nagpa-Manila o nag-abroad, igwa man nawalat sa padangat na banwaan asin naguin tumatao na sana.


Kadaklan kan nagruluwas nag-arasenso an pagbuhay (sabi ninda) pero si mga nawalat nagsasabi man na nawalat man talaga sinda sa baybayon nin buhay asin pobre an kamugtakan. Alagad pagnagkahirilingan sinda liwat dahil sa reunion asin homecomings, an pobre minayaman sa pagmati asin kaogmahan, an mayaman mina-pakumbaba sa lebelo kan saindang mga amigo o amiga na nagkawaralat asin nabayaan nin sasakyan.


Pero hare kamo ta may mga nawalat na tumatao na nag-orop sa pagtrabaho sana sa uma pero mas marhay man an buhay lalo na ta saindang napa-adal asin napa-asenso an sainda man na mga kaakian.


Nawawara an pagkahuri o pagka-ara, kanya-kanya espuersus asin diskarte sa pagpa-angat kan pamilya asin komunidad.


Si mga nagluwas nagka-igwa nin bagong kultura asin pananaw, si mga nawalat iyo man guiraray, simple sana pero do-on.


Kadaklan kan mga nagharali medyo nagbago an ugali lalo na sa pagtratar kan saindang banwaan na hinalian asin namundagan.


Namasdan ko na nawara an boundary sa pag-ultanan kan igwa asin mayo ta sa pagkatiripon mayong menos gabos marahay an kamugtakan. An mahalaga ta buhay pa sinda pakalihis nin harohalawig na panahon.


An importante naka-uruli pa sinda sa saindang banwaan na nagka-murundagan asin naguiromduman pa an saindang pinaghalian.


Sa sarong homecoming na pinag-atendiran ko pigbawal an mga kotse asin magagarang awto na magbali sa parada sa palibot kan banwaan, lakaw sana sa mga mabagsik asin padyak sa mga gurang asin lupog tanganing mahali an pasiriklaban naka-uniporme pati.


Igwa nin misa na pig-atendiran kan manlen-laen na sekta kan mga estudyanteng gradwado sa sarong eskwelahan.


Nabuksan pati an mata kan mga tao lalo na kan mga magurang na bako importante an klase kan eskwelahan, private o public, kundi nasa estudyante na may marhay na actitud sa pag-adal asin desposisyon na makatapos asin magka-igwa nin marhay na propesyon.


Ngonyan pati an estudyante pagmarhay an pamayo, desidido asin mayo nin bisyo arog kan arak, sigarilyo asin droga makakatapos sa barangay high school na libre an tuition, kun makapasar sa entrance exam sa mga state colleges and universities maski saen na parte kan Pilipinas kabali an Bikol, makakatapos pa sinda na mayong matrikula o tuition. Kadaklan sainda mapasar sa bar o board exams kan gobyerno na maasegurar kan marhay na futuro.


Iyan an kamugtakan ngunyan na ibang marhay kan naka-aguing panahon.


Dapat an dakulang oportunidad dae pagpalihison nganing maasegurar an futuro kan lambang saro, makakabayad pa sa sakripisyo kan mga magurang.


Ipadagos ta an maogmang reunion asin homecoming, may mga naitatao pang proyekto sa eskwelahan.


Salamat.

Kommentare


bottom of page