top of page

Istorya nin sarong Ama



Orgullo ko na mag istorya nin kadikit manonongod sa sakuyang ama na si Pablo de los Martirez, na sa Enero 9, 2020 iyo an saiyang 41st Death Anniversary. An pag publicar ngonian kan saiyang pangaran iyo an pinaka premiro sa laog nin 52 na taon ta an inot kan ipublikar ni Amelito Belen ( amateur writer on training) an saiyang trabaho como Barrio Captain kan Barrio Santa Cruz Naga City. Sarong Ordinaryong tawo si Pablo, na nagdakula na sarong para buno nin orig ta hale siya sa familya nin may karneseria sa merkado na an lugar iyo an gilid kan Tabuco Bridge. Pero igua siyang iwinalat na mga istorya na sakuyang isinaray, kan WW11 si Pablo, 15 anyos, nag serbe sa mga soldados amerikano na para baktot kan gamit sa pag tukad sa bukid Isarog. Sa mga dalan pasiring sa Isarog, inaagihan ninda an mga gadan na soldados hapones, kan an mga amerikano nagagayonan sa sarong falls (iyo na siguro an inaapod na malabsay) maogma sindang nag tatampisaw sa tubig kan iguwang mag alingawngaw na putok, hulog sa tubig an sarong amerikano, gadan. Duman pinag rapido nin bala mga kakahuyan sa palibot kan falls sagkod na mahulog bitay an sniper na hapones. An mga eroplano kan US na iyo an ronot kan mga edificio na Naga, sa pagtubod na duman nag kakampo an mga kalaban, saindang pigtatanaw hale sa natad an pag pakupsit nin US fighter jet nin incendiary bomb target an ateneo ta iyo ini an kampo kan mga hapones. Sainda pinag purot an kaha kan bomba asin ginibong matibay na planggana.


Si Pablo, naging Barrio Capitan kan 1970, pero antes kan saiyang termino, ang apod kan lider sa baryo iyo an Teniente del Barrio. Dai pa kadto uso an Barrio Hall (Baranggay Hall) ta an oficina kan Bario Captain iyo mismo an saiyang residencia, iyo na mismo ini an “session hall” kan saiyang mga konsehales. Uso kaidto an US food aid, na an tambakan iyo an samuyang harong. An mga padara kan US para itao sa mga tawo iyo an premira klase nin Harina masiram gibohon hot cake, Corn Meal masiram gibohon cake asin balisuso, Powdered Milk, asin finong asucar. An saro sa kontribusyon ni Pablo sa laban kontra sa mga hapon iyo an pag serbe niya sa mga amerikano ta dai pa siya puedeng mag kapot nin badil ta siya joven pa, asin an pag tabang niya sa pinsan na si Santos Valencia (ultimong nag istar sa M. Castro) na sarong maisog na gerilya. Inasikaso asin itinago ni Pablo si Santos sa sadit na isla sa tahaw nin uma kan marupit asin santa cruz ta ini may tama nin bala sa lobot. Kan kami saradit pa, nagtrabaho si Pablo sa RCA (NFA ngonian) duman sa Puerto kan Tabaco, Albay. Kinapotan niya an RCA sa Clemente warehouse sa banwaan nin Pasacao. Naging assistant ni Mr. Antonio borja ( Ama ni former Casureco 2 GM Tony Borja) RCA manager na may dakulang bodega sa balintawak harani sa PNR.


Si Pablo an ejemplo nin mga bikolano kaidtong peace time na an tataramon igua pang mga halong kastila na ngunyan bihira nang usaron. Saro siyang ejemplo nin ugaling kastila na istrikto, maisog mag kastigo sa nagkasala samuya, alagad komedyante asin mapinadangat na Ama. Magayon pag romdoman an istorya kan satuyang magurang arog kan sakuyang ama na si Pablo Alcantara de los Martirez.


Commentaires


bottom of page