top of page

JRs & SRsAn gurang ibarang bang, sabi kan mga juvenes pero sabi kan makuapo ko dyok lang.


Sa totoo lang kun mayong magurang mayong juvenes. Paglaom kan banwaan an bagong tubo pero maabot an panahon sa ugay nin Mahal na Diyos sinda magururang man.


An mga magurang pasulnupon na alagad an mga aki pa-subang pa sana.


Kan nagtalikod na semana an mga senior citizen sa samong barangay nagtiripon tanganing pag-ulayan an saindang social pension asin an maogmang bareta na paka-aprobar ni Presidente Duterte kan Mandanas-Garcia Law na mataong kadagdagan sa Internal Revenue Allotment(IRA), mangangahulugan nin dagdag man na pension sa mga senior citizens asin dakol pang ibang beneficios.


An DSWD na iyo an namamahala sa pagtao nin pension asin iba pang beneficios sa mga kamagurangan mag-asegurar na mayo man sindang kinikilingan sa pagduhol kan ayuda ta mayo man ini nin politika. Iyan susog gabos sa ipinagboboot kan senior citizens law.


Igwa kaya nagrereklamo na garo ngaya may kolor politika an pagtao nin beneficio arog kan 500 pesos na regalo kun may kompleanyo an sarong senior. An iba daa tulos-tulos nakokobra, an iba daa abala.


Sabi kan taga DSWD bako yan totoo ta gabos inaabot maski naka-estar sa hararayong barangay asin sitio.


Pig-aanounciar nya ngani an maogmang bareta na sa masunod na taon bako lang kwarta an marerecibeng regalo kan may kompleanyong gurang kundi may birthday cake pa.


An implementasyon kan Mandanas-Garcia Law maski ibabalyo na sa poder kan local government unit (LGU) pero an alkalde asin iba pang opisyales lokal dai pwedeng magpili kan tatawanan asin sinda masunod sana kan pinagboboot kan ley.


An mga gurang palibhasa mahinanakiton na nagrereklamo na tano ta an mga indigents sana o mayong pension hali sa SSS, GSIS asin Veterans an tinatawan 3mil na pensyon kada ikatolong bulan. Alagad an mga pensyonado zero. Sabi ninda maski sinda pensyonado ta didikit man lang an narerecibe ninda bulan-bulan kulang pa sa pambakal bulong asin pagkakan-kakan. Kaipuhan nindang marhay an dagdag na tabang kan gobyerno.


Pigtrabahuhan man daa kan mga gurang kan juven pa sinda an sadit na pension hali sa ibang ahencias.


Sabi kan taga-DSWD ipapaabot ninda yan ki Mayor saka sangguniang bayan tanganing maremidyohan sa lalong madaling panahon.


An isyu kan edad kan mga namamanwaan dakulang bagay asin bakong suba-suba.


Haros 70 porsyento kan populasyon kan nasyon mga juvenes, dikit na lang an gurang. Kaya an mga politiko padangat an mga juven ta dakol an botong dadarahon. An kampihan daa kan mga juvenes iyo an mapagana sainda.


Pero an mga juvenes nagdadangog sa hulit kan mga magurang na iyo an may halawig na eksperyencia asin nakakabisto kan ugali kan mga politiko, kun siisay an kurakot, parabon, maboot asin makatao Y maka-Diyos.


An problema ngonyan ta an kadaklan kan mga juvenes mas nagtutubod sa gadget, Facebook,Google, Youtube asin iba pang plataforma kan social media. Dai pig-iintindi an advice kan magurang, dai na ngani nagbabasa nin libro asin dyaryo.


Sa ibang nasyon arog sa Japan asin ibang dakulang nasyon sa Europa asin Australia nagparakontrol kan populasyon kaya mas dakol an gurang sainda ngonyan kesa mga juvenes.


Siisay na an mga matrabaho sa mga opisina asin mga pabrika tangarig padagos magdalagan an ekonomiya?


An mga gurang pigsusuportaran kan gobyerno arog kan senior citizens law pero an mga juven iyo an mapa-asenso asin mapayaman kan nasyon por medyo kan saindang servicio o trabaho.


An mayayaman na nasyones na dikit an populasyon haradit ta an saradit na nasyon arog kan Pilipinas padagos na nagdadakol mala ta 110 milyones na.


May nagtutubod ngani na an nasa likod kan Covid 19 virus iyo an mga multi-milyonaryo na nasyones na dikit an tao tanganing mainaan an paglobo kan populasyon kan kinaban.


Totoo man yan o bako basta magrilikay kita, padagos an pag-uswag kan populasyon kan Pilipinas, padagos man an pag-uswag kan ekonomiya basta hali sa ugay nin Kagurangnan.


Padagos an pagwarak kan mga Pilipino sa malaen-laen na parte kan mundo.


* * *


Palamag:


Bako man nalingawan kundi napasipara lang kan biglang mawaran hinangos si pig-aapod ni Gov. LRay kadto na “small man” gerry b. (claveria), an Bikolanong an dalagan kan utak English bakong Bikol o Buhinon.


An haros gabos na press/praise releases asin mga bareta na nagluluwas sa dyaryo hali sa Capitolio kan panahon ni LRV asin ni Lray, an autor si gerry.


Sadit sana pero sampulo an aki. Susog sa estorya kan mag-apply siya sa Landbank pakatapos nin colegio na-perfect niya si examination. Dating editor-in-chief kan Nueva Caceres publication kan UNC kan dekada 70.


Sa sobrang kamunduan, pagkabigla asin paghinayang dai haros nagluwas sa media an biglang pagkawara kan saiyang obra sa diyaryong ini. Si Jordan Chavez iyo na garo an saro sa pinaka-matibay na editorial cartoonist sa Bikol. Sabi ngani ni Atty. Briguera, sarong tataramon lang madangog ni Jordan haman na an magayon na editorial cartoon kan semana. Discovery asin protegee ni DCA aka Doming Alarkon haloy siya sa BRBDP asin capitolyo provincial.


Nabigla an gabos kan nagtalikod na aldaw ta nahiling pa sa Facebook sa saiyang retrato, kina-agahan mayo na dahil sa Covid, si Mel Acuna matibay na print and broadcast mediaman sa Legazpi asin sa Metro Manila.


Paaram saindong tolo. Nakikidumamay kami sa saindong mga pamilyang binayaan.


Comments


bottom of page