top of page

Kada Semana SantaKada semana santa, kada aldaw Kristmas, kada aldaw Valentine, kada aldaw Father’s Day o Mother’s Day, kada aldaw Women’s Day, etcetera, etcetera, etcetera.


Sa naka-aguing sobra sa sarong taon aro-aldaw may Covid.


An paghuna ta pakalihis nin sarong taon libre nakita sa Covid, libre na kitang magparaluwas, libre na kitang magpasiring sa mga malls, libre na kitang magbiyahe asin maggala ta an paghuna ta maluya na an epekto kan corona virus.


Pero an nangyari kun suarin igwa na nin bakuna saka nagka-igwa nin mga bagong variants na mas kaskas pa daang maka-ulakit. Imbes na magdikit an kaso nin Covid nagdakol lugod orog na duman sa Metro Manila asin kataraid na lugar pati ngani digdi sato sa Naga asin Camarines Sur.


Lalong naghigpit an lockdown duman sa NCR maski digdi sa Bikol.


Lalong pignenerbiyos an mga tao ngonyan kesa kadto huli kan mga bareta sa TV asin radyo na nakakatakot.


An pinakamamundo ta ngonyan na Semana Santa na an mga tao tood na magbaralik-balik sa simbahan ngarig magpangadie asin magpinitensya, mag-visita Iglesia, magprosesyon.


An pinaka-makolor pating Semana Santa bako sa ciudad kundi sa mga provincia orog na sa mga baro-banwaan.


An piglalaoman na pagbukas kan ekonomiya asin turismo na napapanahon kuta ngonyan na summer o tig-init, poon Semana Santa sagkod mga pistahan alagad huli sa paglumpat naman sa bilang kan mga kaso nin Covid porondo an gabos.


Sa Metro Manila an gabos na quarantine facilities asin mga ospital haros parano-pano na, an mga pasyente pati bako lang indibidwal kundi paro-pamilya.


Hapot kan iba: may katapusan pa daw ini? Simbag: siyempre. Pero kun nuarin dai ta aram.


An sabi kada 100 na taon may pandemya sa kinaban pero an mga tao kan panahon na idto dai aram kun ano an tunay na kamugtakan sa ibang parte kan kinaban apuera kan saindang kinamumugtakan.


Susog sa estorya milyones man daa an biktima. Pero kadto huli ta mayo pa an puderosong media arog kan TV, radyo, asin social media dai pang gayo na-estress an mga tao.


Ngonyan marhay maraot an oras-oras na reporting kan media ta naaraman kan kinaban an mga bareta pero sa ibong na lado garo mayo na lamang kaogmahan an epekto sa isip nin tao.


An mga simbahan ngani nagtutubod na sa mga paghigpit kan gobyerno tangarig maimbitaran an paglakop kan helang, maski kun minsan nagkaka-simbagan an ambos lados lalo na sa pig-aapod na separasyon kan estado asin kan simbahan. Pero nin huli ta an gabos gusto makalikay asin maglawig an buhay kaya nagtuturubod na lang. Ta an ley, ley.


Pero sa mga politiko lalo na ngonyan sa panahon nin politika kadakul sanang mga paghihigpit an dai nasusunod tangarig an mga aspirante sa eleksyon labi pang sang-taon poon ngonyan pakapaglibot-libot asin makatiri-tiripon na.


Ano talaga an Covid na ini sa panahon ngonyan? Tano ta kita pinapasakitan?


Kadakul sana kitang pigbabarasol poon sa gobyerno. Ibang nasyones kun sain suboot nagpoon an virus, World Health Organization, Department of Health, Food and Drug Administration asin kun siisay-isay asin kun anu-ano pa.


Lingaw kitang magheling sa salming kan satong saderi ta tibaad hali sato man sana nagpoon an virus huli kan satuyang ugali, sobrang pagiging materialistic, maisip, maimot, asin mapang-api sa kapwa.


Totoo palan na an virus kan Covid-19, si dati asin bagong variants, talagang dai naheheling kan mata nin tao.

bottom of page