top of page

KAMURAWAYANTigsik ko po ining Bicol Express

Abang nagom, siram sana kan namit

Nagkukudotkudot, sus, manamit

Maharatihit, super lupet!


Tigsik ko an pating na kinunot

Sobrang natok, grabeng liputok

Kinabig, inalamosa, kinamot

Nagbuskad an pusod, pigbangungot!


Tigsok ko man ining pansit Bato

Ano daw an pigtatagong sekreto?

Dawa an bangot alpog kan tinampo

Abaa nang nagom, ika kontento!


Tigsik ko pa man ining binutong

Liputok an guta, manatukon

Biyong nasiraman an sakong Among

Inupakan pati an patos na dahon!


Tigsik ko  man ining pinangat

Pasalubong sa sakong padangat

Sus, kan an kabasogan nasagad

Santayan, an pusod buminuskad!


Tigsik ko po ining dinailan

Sakong kinamot saka inupakan

Ano nang siram, abaa na yan

Ini na garo an kamurawayan!!!


Comments


bottom of page