top of page

Kaplastikan Versus PagtubodAnong labot mi, kun siiisay man an magdalagan nin Alkalde sa Naga basta iguang marhay na plano para sa pag asenso kan pagbuhay sa Puso Kan Bikol. Iyo ini an pinaka matanog na reaksyon kan mga taga Naga sa nagbutwa na mga bareta na si Atty. Leni Robredo iyo an makandidato sa pagka Mayor kan Naga City. Ta an Naga nag asenso gikan sa sarong ordinaryong munisipyo kaidtong dai pa mina giera sagkod ngonian na panahon maski anong klaseng pasistema an ginibo kan mga nagkapot na alcalde. An mga “actor” sa Naga, iyo sinda Leni, Nelson, Tato asin John, pero makusogon an pangaran ni Leni asin iyo ini an habo makahampang ni Nelson. Maski dakul man an nagsasabi na kun pabayaan daang tambudan sinda Nelson asin Leni, pabayaan na magsalpakan, dai nanggad nakakasiguro na gaganahon ni Madam an Lutsada ta si Mayor Legacion, igua nang pugol na mga parasunod ta ini iyo an incumbent asin dai mausipan na siya na siguro an may pinaka dakul na proyekto nahakot hale sa National level. Dakul man an nagsasabi na kun si Mayor Legacion magdulag sa laban ki Atty. Leni asin sumabat ki Nonoy Magtuto, medyo dehado daa an Legacion sa rason na haloy nang nagkanap si Nonoy asin kapot na kaini an mayoria sa mga Kapitan sa Tercer Destrito. Maski ngani kayang makipag sabayan sa kwarta si Nelson ta ini daa mayaman asin iguang gastuson sa pulitika. An sabi kan mga nagtutubod na makusog si Nelson keysa ki Nonoy iyo na, si Nelson iyo an i-indorso ni Leni sa pagka Congressman sa Tercer Destrito arog kan ginibo niya ki Gabby na pirmeng gana sa destrito. Ikim ikim daa ni madam an sarong baston na oras na iwasiwas sa abaga, an pig indorso na kandidato sigurado an kapangganahan. Kun kaya naging haranapon si Madam kan mga kandidato para magpa indorso arog kan mga ginibo niyang pag indorso sa Tercer Destrito, iyo na kayahon daw ni Nelson an fuerza kan mga Villafuerte na pinsan ni Nonoy Magtuto. Kun totoo man nanggad na mas tatawan nin panahon ni Madam an pagkampanya ni Legacion sa destrito kesa kan pagkampanya nin Mayor sa Naga tangani sanang dai makatukaw sa destrito an lahi kan Villafuerte, puwes dai palan puede na magpara sagin sagin si Madam na nakipag alyansa na siya sa mga Villafuerte. Sa katuyuhah kan Kantong Putikon na adalan an pasistema sa Cebu City kun ikukumparar sa Naga sa linya nin ekonomia asin turismo, nagbiyahe sinda Randy Sto. Domingo, Bembot Perida, asin Gabby Casimiro nin sarong simana sa mga importanteng lugar sa Cebu asin duman pig adalan kun tano ta makusogon an saindang Turismo. Maabot an karampanyahan na an tolong ini na hale sa pagpasyar duman sa Cebu iyo an malatag nin mga kahapotan sa mga kandidato “ kung ano an saindang plata forma de gobyerno, tanganing an Heart of Bicol” marikas na mag asenso asin mawara an pagtios kan kadakol na mga Naguenio na magpoon pa kaidto, nag agi sa kamot kan mga Mayor, padagos nagkusog an luya kan ekonomia. An hapot sa mga kandidato, Nuarin kamo magkakaigua nin Plata Forma de gobyerno na an Naga City, maging lugar nin maogmang buhay, dakul nin trabaho asin lugar na malinig asin mayong pagsagin sagin nin perang opisyal na kesyo malinig asin habo nin korapsyon. An laban sa pulitika digdi sa Naga iyo an laban nin mga Prinsipyo arog kan Kaplastikan asin Pagtubod

Comments


bottom of page