top of page

Karantahan nin Mga GurangSaro sa magayon na programa sa radyo kaidtong mga nakaaging dekada na dai pa uso an telebisyon asin internet, iyo an Puede Pa, sarong amateur singing contest para sa mga Lolo asin Lola. Kun igua nin amatyor para sa mga soltero asin daraga, maging para sa mga kaakian, igua man nin karantahan para sa mga gurang na edad 50 anyos paitaas. Minsan mas magayon sindang pag dalanon asin pag dangogon ta sinda idtong mga lahi nin mga bikolano na namundag asin nagdakula sa panahon nin harana sa baryo. An saindang mga panlaban na sonata iyo an mga klasikong sonata ninda Mario Lanza, Frank Sinatra, Matt Monro, Jo Stafford, Petula Clark, Pilita Corrales, Diomedes Maturan, Rudy Concepcion, Larry Miranda, Sylvia La Torre, Ric Manrique, Carmen Camacho, Eddie Ilarde, asin kadakol pang iba. Dai pa nadidiskubre kaidto an keyboard asin minus one asin solamente an pig uusar na pang akompanyar iyo an gitara asin an mga bistadong matibay sa gitara iyo sinda Gerry Latombo, Tony San Jose, asin kadakol pang iba. Kan yaon ako sa sarong radyo sa sitio Queborac, igua kaming Puede Pa, na an nag aasikaso iyo an sarong grupo nin mga haranista sa radyo, anas man sinda gurang na mahiling sa pagkanta. An ibang radyo igua man nin sadiring version kan Puede Pa, asin an mga nabistog Emcee iyo sinda Lolo Beloy, Lolo Bentoy, asin si Lina Paglinawan. Magayon an dalagan kan programa ta an mga nag babale iyo an mga gurang na hale sa hararayong lugar arog kan Ragay, Camaramoan, Goa, Sipocot, Buhi, Tinambac, Del Gallego, Ocampo, asin kadakol pang iba. Kun sinda pig iinterview kan emcee, magayon an saindang paliwanag kan saindang buhay sa bukid, asin dakulang orgullo na sinda madangog sa radyo kan saindang mga kababaryo duman sa bulod asin kostal. Kaya lang mantang naghahaloy, nag iiba ang dalagan kan karantahan nin mga gurang ta iguang balik balik na sa pagkanta maski ngani dai man nanggagana ta kun grabe an pagka balisngag kan tuno kaya palan ta sa saiyang badang tambak an ataman na guna na manok igua pang pulutan asin bagas. Igua man nanggagana maski bakong gayong marhay an boses kaya palan ta pirmi ining may bitbit na darakulang bade asin toyong tamban igua pa nin lakatan. An mga kargamento kan mga gustong magkarantang mga gurang, pig papaktora asin pig dediskarga sa may tongod kan Moderna bakery sa Bagumbayan ta duman iguang nag sasabat na miembro kan mga haranista na iyo an nag lilista kan mga gurang na maparticipar sa Puede Pa. Para sa mga gurang, importante an sinda makabale sa karantahan maski dai manggana ta maogma para sainda ang madangog sinda sa radyo. Nawara an Puede Pa kan mauso na an mga videoke asin mawara na an mga AM Station kaya makahinayang na mayo nang karantahan nin mga gurang ta saro idto sa nagtatao nin kaogmahan sa mga SC. Alagad padikit dikit ining nabubuhay sa paagi kan nagsisikat na Family Hour, karantahan nin mga taga OK FM tuyong Sabado alas 5 – 7:30 nin bangui, an karantahan na ini sarong wholesome entertainment na puede sa mga aki, puede sa mga daraga asin soltero asin puede man sa mga Senior Citizens, ta digdi pig tutugutan na magkanta an mga gurang na may marhay na boses, mala ta an mga nainot na SC na nagparticipar sa Family Hour iyo sinda Joe Grageda asin Joe Dialogo. Tapos na an pandemya, asin sa paagi kan Calle Maduros, apodan ta an mga Kapitan sa Barangay na tawan kaogmahan an mga gurang sa saindong lugar, mag gibo kamo nin karangahan sa Barangay Hall, arog kan Puede Pa, ta sa paagi kayan , mawawara an mga depresyon asin kamunduan na dinara kan pandemya. Magayon an iguang karantahan sa Barangay ta nagiging maorogmahon an mga tawo asin napapara an mga sinasapong kasakitan nin buhay.


Comentarios


bottom of page