top of page

KarawatAn politika maski sain karawat.


Maguin digdi sato sa Pilipinas--- poon sa barangay, banwaan, ciudad, provincia asin eleksyon nasyonal, sa karampanyahan palang karawat na.


Karawat na gamit an kwarta: juego, sugal , bulang, e-sabong, baraha, poker, cara y cruz, taratsian, darayaan, suroholan, harambugan, purotikan, piriltikan talinga asin iba pang pamalomalo sa sugal nin buhay.


May saraksakan pa sa likod.


May arakbayan pa na ipit an liog asin taptap sa abaga tanganing sin malisya.


Digdi sa Pilipinas pakatapos kan eleksyon na may deklarado nang ganador asin may nakatukaw na sa puesto puroon tulos an kampanya sagkod matapos an presenteng turno. Libot sa mga okasyon, pistahan, sa mga biktima nin kalamidad, may dara nin ayuda arog kan bagas, sardinas, bihon o pansit asin kwarta tanganing dai malingawan an saindang pagtabang asin karahayan. An kwarta hale sa kaban kan banwaan bakong hale sa bulsa kan opisyal.


Sige pa an pa-interview sa radyo, telebisyon asin reporter nin mga diyaryo tangarig ipintura an saindang marahay-rahay na guibo o imahen (sabi ninda).


Kasabay man an pagbatikos kan kalaban asin potensyal na kalaban sa paagui nin mainstream asin social media. Atang pogi na sige pang pa-pogi, pahamot, palinig kan pangaran asin an pagraot sa balyong lado.


Iyan poon Luzon saka Visayas sagkod Mindanao. Orog na digdi sato sa Bikol.


Sa kinaban siring man an sistema.


An mga nasyones sige man an pa-pogi kan saindang saderi, sige man an pan-raot kan bako nindang kakampi.


An mga mayayaman na nasyones sige man an waras asin pana-o nin ayuda tanganing ganahon an marhay na boot kan mga saradit asin pobreng nasyones sabay kan patakot sa iba na dai makisama na sinda hahalion sa lista, puputulan nin payo, o ibabagsak an saindang gobyerno.


Ehemplo kaiyan an soboot iriwal kan Russia asin Ukraine. An Russia kakampi an Tsina, tibaad an North Korea pa kontra sa Amerika asin an pig-aapod na North Atlantic Treaty Organization (NATO).


Kasurog kan America an dakul na nasyones sa parteng sulnupan kan Europa asin sulnupan na parte kan kinaban arog kan Britanya asin Francia, Australia, Canada, Hapon, asin ibang kaalyado.


Bako lang sa alyansa militar kundi sa pang-kinaban na negosyo pa lalo na sa paggamit kan produktong petrolyo, mga kakanon arog kan trigo, asin bagas asin produktong armas.


Sabi kan media iyan pwedeng magresulta sa dakulaon na giyera o giyera mundial numero III pero an sabi kan mga nag-aanalisar kan mga pangyayari iyan karawat man sana kan ambos lados, pan propaganda asin padagos na pagpalago kan negosyo, wala asin too.


Siisay man baga an mga mayayaman asin puderosong nasyon kan kinaban arog kan America, Russia, Tsina, Hapon an magugustong magunaw an mundo? Pano na an saindang maliligayang araw?


Siring man digdi sa Pilipinas mayo man gustong mawara sa politika ta pano na palan an basa-basa na makukua sa kaban kan gobyerno kun mayo nang politika. Kaya padagos an karawat. May droga, mayong droga, may kurapsyon o mayo, may kolor pula, may kolor yellow o kolor amarilyo, o kulay Rosas an palibot.


Si Presidente Bongbong Marcos nagkakawat man ngonyan. Nagbisita na sa America, nagbisita pa sa Tsina asin duman sa nasyon kan Switzerland na pigsasarayan nin dakul na kwarta kan kinaban.


Nagduman pa siya sa Davos kun sain nagka-igwa kan World Economic Forum, katiriponan kan pinaka-mayayaman asin puderosong tao sa kinaban tangarig makibang an Pilipinas sa anuman na kayamanan kan kinaban na dapat barangaon.


Makabalik daw sa Pilipinas an pigsasabing kadakul na deposito kan Pilipinas asin kan mga mayayaman na Pilipino duman sa Switzerland tanganing magamit, makapital kan Pilipinas sa mga negosyong mapa-asenso kan satuyang nasyon?

bottom of page