top of page

KasiribotanSa totoo lang, an mga pigcecelebrar na okasyones taun-taon parareho man lang. Kasiribotan lang. Gastos pa nin oras asin kuarta.


An birthday niyato taun-taon kanya-kanyang petsa, kanya-kanyang bulan. An iba bongga an iba simba sana bastang may shout out sa media o social media.


Poon bagong taon na sinasarabat nin paputok, barayle asin karakanan pati mga bilog na prutas guiniguibo ta taun-taon. Mayo man novelty o pagbabago. Tibaad ngonyan lang ta diit na an paputok.


Sunod an Valentines Day! o aldaw nin mga puso. Barakalan nin mga burak, date sa sinehan o sa restawrant o sa night club o sa Papa Tantan. Pakatapos tapos. Negosyante lang baga an may ganansya o kun dai an babae an ganansya kun minabados. Minsan lugui man kun babayaan ni Love.


Semana Santa poon Domingo de Ramos sagkod Domingo de Pascua, Merkules Santo may prosisyon, Sabado saro pang prosisyon. Matangang Sabado Soledad saka ensayo kan mga itutunton na mga angel, pag Domingo Paskong Pagkabuhay, pagsarabatan ni Santa Maria asin kan saiyang aking si Jesus pakatapos an tunton kan Angel sa Kastilyo.


Pag-Mayo 1 aldaw nin mga trabahador, an mga Pistahan poon de a primero abot katapusan. Sa Camarines Sur poon Milaor asin Lagonoy sagkod na sa Ragay.


Hunyo 12 Independence Day. Hunyo 13 Pista ni San Antonio de Padua sa Iriga City asin Siruma. Hunyo 23 Pista ni San Juan Bautista sa Goa, San Fernando, pati na sa Daet asin Tabaco asin San Juan City sa Metro Manila.


Hulyo 25 Pista sa Libmanan an pinaka-dakulang banwaan sa CamSur.


Agusto dati pigcecelebrar an Arbor Month o bulan nin taranuman pero dai na ngonyan. Bilang bulan nin tingating o pagtios ta dai pa naaranihan iyan namamati pa guiraray ngonyan.


Setyembre Pista ni Nuestra Seήora de Peήafrancia na haros sangbulan an celebrasyon. May Traslacion, Fluvial Procession o sakay ki Ina sa salog kan Naga. Milyones an minadalaw sa ciudad nin Naga. An Pilgrims City na pig-aapod Ciudad de Caceres.


Pakatapos kan Peήafrancia Pista antes mag-Oktubre poon nang magkarantahan nin mga Christmas Songs o mga Pamaskong kansyon ta nagdadangadang na an garastusan. Setyembre pa lang nadadangog na an tingog: Pamaskong bunos ibigay mo na.


An bulan na Oktubre iyo an pig-aapod na Rosary Month o Pista nin Del Rosario.


Nobyembre 1 asin 2 Pistang mga Gadan o aldaw nin paguiromdom kan mga mayo na na Mahal sa Buhay o mga Padangat ta. Arog kan Oktubre, Nobyembre saka Disyembre mga Ber Months na, nagpopoon nang magbilang kun pirang aldaw pa antes kan Pasko. Nobyembre 30 aldaw kan mga under de saya. Suruhay an de color saka mayong color maski malipot-lipot na.


Disyembre bunos kun igwa, shopping, trapik, pahingurag na inaanak o tinubong, Carol baro-bangui, Misa de Aguinaldo, medya Noche asin Noche Buena asin halawig na bakasyon. Si mayong kuarta magtago-tago, si bastante magwaldas.


Iyan an guibo niyato taun-taon, kasiribotan asin gasto sana pero maogma.

Comments


bottom of page