top of page

Katekesis dapit sa Obispo

Sa Mayo 2, masasaksihan sa satong Arkidyosesis an pagtukaw sa pwesto kan bagong Arsobispo, si Muy Reberendo Rex Alarcon, DD, na iyo an maribay ki Muy Reberendo Rolando Tria Tirona, OCD, DD. Huli kaini, mahalaga na masabutan kan gabos kun ano an halaga kan Obispo sa buhay kan Katoliko.


Ano an Obispo?


Kun an Santo Papa iyo an nagsunod sa pwesto ni San Pedro bilang pamayo kan bilog na Simbahan, an Obispo iyo man an nagsunod sa mga apostol arog ki Santiago, San Juan asin San Andres. Siring na sinda iyo an namayo kan mga Kristyanong komunidad arog kan Roma, Jerusalem, Espanya, an Obispo iyo man an pamayo kan Dyosesis o Arkidyosesis.


Ano an Dyosesis?


Ini sarong teritoryo na pwedeng parehong gayo an mga muhon kan probinsya o pwedeng mas sadit o mas dakula sa probinsya arog kan Dyosesis kan Daet na parehong gayo an sakop kan Probinsya kan Camarines Norte. An satong Arkidyosesis kabanga na sana kan Probinsya kan Camarines Sur huli ta namukna naman sa laog kan parehong probinsya an Dyosesis kan Libmanan. Kaya sa Camarines Sur, may duwang Dyosesis asin may duwang Obispo.


Ano an halaga kan Obispo sa Dyosesis?


An Obispo iyo an kasalihid ni Jesus sa Dyosesis. Mantang may paninimbagan sya sa Santo Papa, yaon saiya an dakulang responsabilidad kan kaligtasan kan kalag kan saiyang nasasakupan. Huli kaini, sya an pinaka-makapangyarihan na paratukdo, parapamahala asin nagpapabanal kan saiyang nasasakupan. An mga padi asin layko iyo an saiyang mga katuwang.


An Obispo man an patunay kan pagkasararo kan Dyosesis na saiyang pinapangatamanan. Kaya may kapangyarihan syang halion an sisay man na nakakaulang kan pagkasararo.


Bilang paratukdo, katungdan nyang magdara nin liwanag sa dakul na mga kahaputan kan tawo. Katungdan nya man na papusugon an edukasyon sa saiyang lugar, urog na an dapit sa pagtubod asin pagrason. Katungdan nya man an pagtaong patanid dapit sa mga salang katukduan.


Bilang parapamahala, katungdan nyang magamit an gabos na rekursos kan Dyosesis sa mga programa asin proyekto na makakatabang sa kaligtasan kan saiyang nasasakupan. Mayong rekursos an dapat masayang.


Bilang nagpapabanal, katungdan nyang an gabos na nasasakupan igwang tulay tanganing makinabang sa mga sakramento. Kaya katungdan nya an pagpadara nin mga padi sa mga Parokya asin mga misyon na lugar tangani sanang madara an mga sakramento sa mga tawong nasa gayad kan banwaan.


Pasalamatan ta an Mahal na Dyos na tinawan kitang Obispo.


Archbishop Roly Tirona joins the children inside a small chapel near the sanitary landfill in San Isidro, Naga City. (March 3, 2014 photo courtesy of the Office of the Archbishop)

Comments


bottom of page