top of page

Katekesis sa Pagkakaiba kan Dyosesis sa Arkidyosesis

Tano ta an Caceres inaapod na Arkidyosesis mantang an kataraid na lokal na Simbahan inaapod na Dyosesis? Tano ta an nagtutukaw na pamayo kan Caceres inaapod na Arsobispo?


An ‘arki’ o ‘arso’ hali si Griyegong tataramon na an buot sabihon ‘puon’ arog kan puon kan panahon asin puon kan kahoy. Sya an kapinunan.


Kaya an Arkidyosesis garo magurang. Sya an kapinunan kan mga dyosesis. Kan panahon, igwa sanang sarong Dyosesis sa Pilipinas, an Dyosesis kan Manila. Kan nagdadakul na an Katoliko, nag-aki na ini nin mga Dyosesis arog kan Caceres, Nueva Segovia asin Cebu. Huli kan mga inaki nyang mga Dyosesis, sya nagin Arkidyosesis.


Iyo man ini an nangyari sa Dyosesis kan Caceres. Minukna sya kan 14 Agosto 1595 kun sain nasasakupan nya an enterong Rehiyon na Bikol, pati an mga Probinsya kan Tayabas asin Aurora.


Kan Hulyo 29, 1951, isinakat sya sa pagigin Arkidyosesis, sabay kan pagmukna kan duwang Dyosesis na iyo an Legazpi asin Sorsogon kan sinuway na sa Caceres an mga probinsyang ini.


Sa ngunyan, an Arkidyosesis kan Caceres 428 anyos na bilang Dyosesis asin 73 anyos naman bilang Arkidyosesis.


Bilang magurang, bilang kapinunan, inaasahan na an Arkidyosesis iyo an pangarugan kan mga Dyosesis pag-abot sa mga lado kan pamamahala, pagtukdo asin pagpapabanal. An saiyang sistema sa pagpahalaga kan yaman kan Simbahan, an saiyang mga programa pastoral, lalo na an pag-ataman kan mga kalag naglilingkod na modelo sa mga inaki nyang mga Dyosesis.


Lain kaini, mayo man gayong pagkakaiba an duwa. Mayo man kapangyarihan an Arsobispo na makiaram sa pagpadalagan kan ibang Dyosesis.


Ipamibi nyato na an Arkidyosesis magdanay na maninigong modelo kan mga Dyosesis sa Bikol sa pamamayo kan paabot na bagong Arsobispo, si Reberendisimo Rex Andrew Alarcon.

Komentarze


bottom of page