top of page

KATUNINONGANTigsik ko ining ikos na banbanon

Dae dae nanggad pagbaragan nin inon-on

Iyan super bilis na uunason

Wawa man an maturognon na Among!


Tigsik ko po ining binanban

Gikan sa Madahom na Banwaan

Tian, kan sako nang matanaan

Abaa na yan, ano nang siram!


Tigsik ko man ining si Papay

Dati an problema mayong pangwalwal

Aw ngonian, mayo nang kahampang

Shot puno, Papay, sige tagayyy!


Tigsik ko ining mga kalalakihan

Nakatanaw mga chicks sa Pacific Ocean

Mayong naginibo magtilamtilam

Num, sobrang gologolo, turo an laway!


Tigsik ko man ining Musica

Dawa anong rasa mo sa kinaban pa

Sa sobrang gayon ika mararanga

Kun an puso mo igua nin talinga!


Tigsik ko po an Katuninongan

Mayo sa lugar na mayong kariribokan

Yaon sa imbong kan saimong daghan

Nag-iintindi kan agrangay kan kinaban!

Comments


bottom of page