top of page

KATUNINONGANHalawig nang panahon pighahanap ta ka

Isip saka puso ko naririndi na

Nuarin ko kaya manunumpongan ka

Kun digdi sa kinaban ako mayo na?


Hinanap ta ka sa kalmadang kadagatan

Hinalat sa silenciong kabukidan

Tinangad sa mabitoon na kalangitan

Arog kan dati, dae ta ka namatean!


Sa sakuyang pagturog napupurisaw

Takot asin hadit nakakaparibaraw

Kadakol hapot, mayong kasimbagan

An daghan kugos an kalipongawan!


Hasta sarong banggi, kamatangaan

Sarong boses an naghinghing, malinaw-

Madya aki Ko, kita mag-ibahan

Magin liwanag kan bilog na kinaban!


Dangogon mo an pagtangis kan binayaan

An inagrangay kan mayong  padudumanan

An alimpasay kan nasa kadikloman

An ragot kan ngipon kan ngusong binusalan!


Himatea an saindang sinasabi

Dae mo madadangog an saindang mensahe

Utak mo dae nanggad makakaintindi

Lugadan mong puso, bukasan, abrehe!


Asin an pighahanap kong katuninongan

Nanumpongan sa mainit kong daghan

Nakanood magpaumay sa mga tugang

Pareho kong an mga puso lugadan man!


Commentaires


bottom of page