top of page

Krismas Sa CalolbonHarayo kaidto an hitsura nin krismas sa Ciudad nin Naga kun ikokompara sa banwaan kan Calolbon na ngonian pig aapod nin San Andres, duman sa Catanduanes. Si Tyang Floring namundag sa Calolbon kan taon 1935 alagad digdi na sa Naga nagka igua nin familya. Pinag halo nin pungaw asin ogma an krismas sa sarong pobreng kostal na harayo sa mayayaman na banwaan asin syudad kan Bicol. Kan si Tyang Floring joven pa, nabubuhay sinda sa pag sira kan saiyang Ama na si Marcelino tubong Pandan alagad naka pangagom Calolbon. An pag sira o palakaya dai nag uusar nin mga darakulang baroto asin halakbang na pangke kundi nag uusar nin pana asin banwit. Katabang nin Marcelino iyo an solong aking lalaki na si Eutemio. Matitibay sindang mga parabuso ta kaipuhan nindang magtago nin perang minutos sa irarom kan dagat tangani sanang maka target nin darakulang sira. Mayong dakul na kwarta an mga para sira kaidto sa Calolbon alagad dai ninda namatean an pagka gutom, imbes sagana sinda sa pagkakan ta gulping paroy, duma, gulay, manok, orig, batag asin magagayon na sira na puedeng badion para iguang panira sa maloto sa panahon nin bulanon. An mga aki duman, nagkakarawat sa malinigon na natad ta an mga taga Calolbon nabisto sa pagiging mahigos sa pag sighid sa laog asin sa luwas kan harong. An saindang baryo na inaapod na Yukti, iyo an lugar sa Catanduanes na kung matuninong daa an kadagatan asin kabanggihan, nadadangog an tukturaok nin manok gikan sa Colong Cogong Caramoan na iyo na an lugar kan Tugawe. Kaidto pa uso na sainda an selebrasyon kan Krismas ta maski an mga harong mayo pa nin linya nin koryente, napapaliwanag ninda an parol sa paagi nin sadit na kandila sa laog kaini. Kun an harong igua nin parol, iyo an durolokon nin tawo ta magayon pag masdan an parol na korte nin bituon asin gibo sa pig yagis na kawayan. Igua man sainda nin karoling na an pig tatao iyo an ibos, balisuso, asin latik. An Simbang gabi, masulong sa mga tawo ta ini sarong panuga na dapat kumpletohon an siyam na bangui nin pag simbag iyan minapoon Deciembre 16 sagkod 24. Sa pag repeke kan simbahan na iyo an tanda kan pagka munda nin Nino Jesus, an gabos na miembros kan familya nagtitiripon sa laog kan harong tanganin magkarakan nin sinuman, palopsi, bihon, asin inasal na darakulang sira. Sa pagka aga kan fecha 25, naging ugali sainda an magpamahaw nin mainiton na tsokolate, ibos, asin latik na pig dodotdot sa asucar. Bakong magarbo an saindang mga handa sa lamesa, pero yaon an Espiritu nin pagtiripon nin familya, asin ang dai maipaliwanag na kaogmahan. Ibang iba digdi sa Naga na maski kaidto pa, nag kikilyab na an mga harong asin tinampo sa liwanag kan mga Christmas lights asin mga dekorasyon. Maski ngani moderno na asin mayayaman na an mga tawo duman sa Catanduanes, hinahanap pa nanggad ni Tyang Floring an pagiging semple kan kapaskuhan na maski bakong magarbo, pero yaon an kaogmahan sa puso nin lambang saro. Totoo man nanggad pobre o mayaman, an tunay na kahulugan kan pasko iyo an tiripon asin maogmang familya. Maogmang Pasko Saindo Gabos.


Comments


bottom of page