top of page

Kulto MaconsueloKulto sa bikol, mas maogma asin bakong makatakot. Kan November 18, 1978, sarong mass murder na ikinagadan nin 918 katao an nangyari sa sarong kadlagan na lugar kan Johnstown sa nasyon kan Guyana sa South America. Pina inom sinda nin lason kan saindang narurungaw na lider na si Jim Jones ( Born James, May 13, 1931 Crete, Indiana, USA) sa pag tubod na kun siya mapagadan gusto niya kaibahan niya sa kagadanan an gabos niyang mga parasunod. An kulto iyo an The Peoples Temple Agricultural Project, ( also known as Jonestown ) inot na pig tugdas sa San Francisco California kan 1975. Si Jim Jones nagtaram sa ginatos na parasunod na gusto niyang mamuhay sa lugar na garong paraiso na sagana sa kakanon, mapresko ang lugar asin mayo nin lamok, ini an Jonestown sa nasyon kan Guyana. 1977, pig dara ni Jim Jones an ginatos na parasunod para mag istar sa Guyana, alagad sa pag lihis nin mga aldao, namatean kan mga ini an makuring pagsakit sa kadklagan harayo sa dati niyang kamugtakan sa San Francisco, California. Sa pagtubod ni Jim Jones na babayaan siya kan saiyang mga parasunod, duman kaini pig sugo an saiyang mga armadong alalay na pairinomon nin lason an mga tawo sagkod na magka garadan, an iba ginadan sa badil, an iba nagpaka gadan. ( Wikipedia)


An Kulto sa bikol, mayo nin garadanan,imbes makonsuelo, saro digdi an Diyos na Buhay. Base sa estorya ni Munding Concha (Announcer/Councilor in 70s) kan mga taon 90, pig imbitaran siya ni Gurang Datu, sarong retiradong maestro, tubong Baao, asin may apisyon sa pagbasa nin Biblia. Nabisto si Gurang Datu sa pag rigaton sa centro kan Naga nin sinanlag na mani (an mani pig sanlag na iguang ubak asin mga daga ta ini direkta sa pasiring sa kawale) hale sa saiyang badang sa Agdangan. Sa karibay na sinanlag na mani, si Gurang Datu pinapataram sa DWRN (Queborac Bagumbayan) para ipalakop an sadiri kaining katukduan sa saiyang kulto na Diyos na Buhay. Kan personal na pasyaran ni Munding Concha ang lugar, duman nahiling na an diyos na buhay, may sadiring kapilya na gibo sa kawayan asin tiklad asin an yaon sa trono, iyo mismo si Gurang Datu. An saiyang mga parasunod, tuninong na nakaluhod asin nagdadangog sa mga tataramon ni Gurang Datu manonongod sa mga sinasabi sa Bibliya. Iguang istorya, na pera sa miembros kan Diyos na Buhay an pina paescuela ni Gurang Datu, asin an iba tinatawan kan saiyang heras na mga produkto sa saiyang mahiwas na badang sa Agdangan. Saro idto sa kulto na matuninong, maogma an iribahan asin mayo nin kaiwal.


Alagad may sarong Kulto an naging kangingisihan sa Lagonoy, ini an Kuldasan. Base sa istorya sa mga terminal, barberia, asin bilyaran, an Kuldasan,sarong kulto nin mga lalaki na nagdayo sa Lagonoy tanganing isikwal an mga kasalan nin mga misis. Sa ginibong sadit na kapilya sa sarong baryo kan Lagonoy, an mga misis pig titiripon kan mga namamayo kan kulto asin pig babasahan kan mga tataramon hale sa Biblia. An mga misis pig bibinser kan lider na magiging magayon an buhay kun sinda mayo nin kasalan, kaya an Kuldasan iyo daa an paagi para haleon an saindang kasalan sa paagi nin pag karigos nin mga binditadong tubig. An kada babae, linalaom sa sarong binditadong banyo, asin duman pig papaluhod mantang pig kakarigos kan sarong lalaki, sinasabon an gabos na parte kan lawas sabay pangadye na mapara an kasalan kan lawas na ini. An problema, may mga aki an nagkamang asin nag sirip sa ginigibo sa laog kan banyo, asin duman nahiling na haros pa sana pig hahapulas kan lalaki an mga maselan na parte kan lawas nin babae. Kan maaramn kan mga esposo an ginigibo sa mga agom ninda, nagkarambola, hinasog nin minasbad, alsa balutan, durulagan, sagkod na natunaw an Kuldasan. Mayo nang madaog, kun pag dangog sa mga tataramon nin diyos an hahanapon kundi an sadiring simbahan sa arin man na lugar.

Comments


bottom of page