top of page

Kung saan makikilala

Ni Dr. Christian C. Vega


Sanga-sanga ang ninanais, animo’y butil ng mais

Iba-iba ang hugis, iisa lang ang patutunguhang matamis

Ganito marahil ang wika ng bansang malaya

Tinatanggap, pinahahalagahan, tumitindig na walang lamya!


May halo man ng ibang lahing banyaga

Sapagkat tayo’y sinakop sa tuwina

Subalit nagkakaisa parin sa lingua franca

Dahil sa patuloy ng pagbigkis ng kultura


Sandata sa pagkakaunawaan, ng mga may malasakit sa lipunan

Pinahahalagahan katulad ng sanggol sa sinapupunan

Ipinaglalaban at ginagamit na instrumento sa pagkakaunawaan

Saan man sa Pilipinas Wikang Filipino’y mananatili magpakailaman!


Saan man mapadpad, tumawid dagat o mangibang bansa

Hindi kailanman ituturing na parang isang basa’

Ang wikang naging tatak ng pagkadakila

Huwag ituring sa nauupos na kandila!


Ito marahil ang selyo ng kahusayan ng Pilipino

Magkaroon man ng bantayog ng modernismo

Mananatiling pagkakakilalan ng bawat patriotiko

Buong tatag na ipinagsisigawang wikang kagat, iaangat!


Comments


bottom of page